Det ble morgen tredje dagen

«Og det ble aften, og det ble morgen, tredje dagen.» 1Mos 1:13
Bibelen er en forunderlig bok! Den har en dyp sammenheng fra begynnelse til slutt.

Hver enkelt skapelsesdag avsluttes med ordene: det ble aften, og det ble morgen. Det står også om tredje dagen, og den betyr noe særlig for hvert eneste Guds barn. Du kan ikke lese uttrykket uten å tenke på ham som oppsto på den tredje dag. Med ham ble det morgen – og hvilken morgen! Da sto frelses-solen opp for aldri mer å gå ned. Gud hjelper sine hellige, når morgenen bryter frem, og da kommer han først og fremst til dem med frelseshjelp. Den strøm og de bekker som gleder Guds by, utgår fra ham som rekker oss livets vann. Det betyr at han gir oss sitt eget liv.

Det gjør han tredje dagen. Den dagen oppsto Jesus til din rettferdiggjørelse. Selv på de mørkeste dagene, og selv over dine dypeste fall, og inn i din største hjelpeløshet, gjelder det: Lammet er ditt lys, og det lyset kan ingen slukke. Bli nå der! La det skinne inn over din forpinte sjel! Det er Frelseren som kommer med den skinnende rene bryllupsdrakt til deg på den tredje dagen, på din oppstandelsesdag. Og den dagen er det – og den dagen tar aldri slutt!

Fra avisen «Dagen»