Barnebrev til Jesus

Med blyant og papir sitter Lise ved sitt bord.

Hun skriver brev til Jesus, – det er på han hun tror.

Du er min Gud i himlen, – Jeg heter Lise jeg.

Nå må vi prate sammen, – du kan vel høre meg?

Jeg er så glad for mamma fortalte meg om Gud.

Hun satt ved barnesenga og leste alle bud.

Vi ba til deg, min Jesus, som kom hit julenatt.

Den gang lød englesangen for hyrder som satt vakt.

Men nå er mamma hjemme i himmelen hos deg.

Om hun har englevinger, – du må fortelle meg.

Jeg tror hun ber for pappa at han må vende om.

All synd du bar på korset, – for alle er det rom.

Du kjenner små og store som tror på Jesus her.

Fra alle verdens riker, – vi samles hos deg der.

Da blir det jul i himlen, vi synger dagen lang.

Og plass for alle barna, det har du i ditt fang.

Dikt av Lina Melås, Orkdal 1992