Den tause vranglære

Den tause vranglære

Av Per Bergene Holm

Overskriften er hentet fra en artikkel jeg leste i min ungdom. Den ar skrevet av Tor Sneltvedt, sekretær i Langesundsfjorden Indremisjon. Emnet er like aktuelt i dag.

Vi er gjerne oppmerksomme på den uttalte vranglære – alt som sies som strider mot Guds ord, om det er utviklingslære, fosterdrap, homofili, kvinnelige prester osv. Men vi har lett for å overse den tause vranglære – alt Guds ord som forties.

Våre barn vokser opp i et samfunn med bøker, tidsskrifter, fjernsyn, internett og skole hvor Gud og hans ord er skjøvet til side. De kristne hjem preges av det samme. Guds ord fortrenges og er snart en sjelden gjest i sinnet – det ord som i følge Skriften skulle bo rikelig iblant oss, til velsignelse og frelse for oss selv og våre barn. Verdsliggjøring blir resultatet.

Det er over femti år siden Ole Hallesby holdt sin såkalte helvetestale. Mange ble vakt opp av syndesøvn og ble frelst, men mange tok også skarpt avstand fra slik tale. Ettertiden har tatt skrekk av verdens reaksjon. Derfor er det knapt noen som taler som Hallesby lenger, ikke engang på bedehuset, av frykt for kristenfolkets reaksjon. Vi er i teorien positive til Guds ord, men vi forkynner det sjelden i sin helhet og med den kraft og det alvor som profetene og apostlene og Jesus selv gjorde.

Mikkel Vigilius skriver i en artikkel på Shafan.dk: «Ingen i Bibelen taler så meget om helvede som Jesus. Han taler dobbelt så meget om helvede som om himmelen. (…) Han gør det, fordi han vil kalde og vække til frelse!

Men vi er rystende modtagelige for Djævelens forførelse: I dag skal der tales på en anden måde! Vor tids mennesker kan slet ikke forbinde talen om helvede med en god og kærlig Gud. (…) Så skal vi holde os til at forkynde nåde, trøst og liv – for alle!

Åh, hvor det lokker! For det er en genklang af det evangelium, som vores eget kød hænger ved og længes efter. Det evangelium, som den gamle slange har prædiket fra syndefaldets dag: I skal ikke dø! (…) Men det er løgn!

Der er to veje, og der er to mål: evigt liv og evig død, evig frelse og evig fortabelse. Det er Skriftens utvetydigt klare ord. Og det må prædikes! Ellers ender vi med et evangelium uden kors, uden forsoning og uden frelseskraft!»