Det blir noe for barna i himlen å få

1. Det blir noe for barna i himlen å få,
for de barn som i Herren får dø.
De får kroner av gull, de får harper også.
De får kleder så hvite som snø.

Kor:
Det blir noe å få, det blir noe å få,
det blir noe for barna å få.
I den himmelske stad,
der hvert hjerte er glad,
det blir noe for barna å få.

2. De får vandre omkring på de gater av gull,
de får synge med englene der.
De får skue Guds Lam som tok bort deres skyld.
De får se ham så skjønn som han er.

3. De får sitte til bords i Guds herlighets sal,
de får ete det levende brød.
Lammet lyser iblant dem så klart som krystall,
verken natt finnes der eller død.

4. De får drikke av elven som renner forbi,
de får nyte Guds salige trøst.
De får synge Guds lov på en ny melodi,
de får hvile ved Frelserens bryst.

Fra «Barnesangboka», Oslo, 1957