Det var annerledes før

Det var annerledes før
Av Ingar Gangås

Vi tenker ofte at alt var så mye bedre før i tiden. Da var det mer vekkelse og det kom flere folk til møter og stevner. Ordet virket syndenød og frelsesfryd. Forsamlingssangen lød frisk og vitnet om hjerter i brann for misjonens store sak.

I dag er ikke situasjonen like lys. Da tenker mange at nå må det forandring til. La oss trekke folk til møtene med litt mer underholdning og aktiviteter av ulike slag. Den moderne musikken slippes til.

«Det var annerledes før, bestefar!» Det var Carl Fr. Wisløff som kom med denne setningen i en tankevekkende tale for noe år siden. Mennesket har forandret seg, må vite, nå trenger vi noe nytt! Men den erfarne misjonshøvdingen gikk i rette med dette synet, og advarte mot å ha tro på nye virkemidler.

I dag ser vi resultatet av den moderne strategien. Det er nedslående. Stemning og latter er ikke det samme som sorg over synden og glede i Ånden over at Jesus har kjøpt meg til Gud med sitt blod. Der Ordet ikke får stå i sentrum som Ordet alene, kan en kanskje skape begeistring og hurra-kristendom. Men det er ikke det samme som hjertets halleluja og takk for syndenes forlatelse i Jesus Kristus!

La oss ikke miste troen på Guds ord som vekkelses- og gjenfødelsesmiddel! Bare der Kristus blir malt for hjertene som korsfestet, kommer troen alene. Uten det, blir ingenting annerledes…

Ingar Gangås

.