Gud ser alt

Gud ser alt
Barnestykke av Johannes Thorvaldsen

En misjonslege jeg kjenner, har fortalt meg fra misjonsmarken i Kina: Hedningene var til å begynne med redde for å bli røntgenfotografert. Dere vet vel hva det er å bli røntgenfotografert? Ja, det er å bli fotografert innvendig, inne i brystet for eksempel.

Vet dere hva hedningene trodde når doktoren kikket inn i det apparatet? Jo, de trodde at han kunne se alle de stygge syndene deres der inne i hjertet.

Tror dere han kunne det? Nei da, det kunne han ikke. Men i dag skal vi høre et bibelvers om en som kan se like inn i hjertet vårt med bare øynene. Han behøver ikke noe apparat. Hvem er han, tror dere? Jovisst, det er Gud.

Hør nå verset fra Hebreerbrevet 4:13:

«Og ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for hans øyne som vi skal stå til regnskap for». Tenk at Gud kan se alt der inne i hjertet ditt, du.

Kan Gud virkelig se tankene der inne? Ja, han ser det du tenker, det du ønsker, og det du gjemmer på, og alle ting.

Slik er det. Gud ser alt. Derfor kan vi ikke si at ingen vet det når vi har gjort noe galt. (…)

Men det er noe jeg særlig vil minne dere om i dag. Kanskje dere synes det er rart med det samme. Jo, det er det at det er bare godt at Gud ser det vonde i hjertet.

Er det bra? Jo visst er det bra. Tenk deg om du var syk og legen kom til deg, men han kunne ikke finne ut av sykdommen. Kunne han hjelpe deg da? Nei visst.

Slik er det med Gud også. Hvis han ikke kunne se der inne i hjertet, kunne han ikke hjelpe oss heller.

Men nå ser han og vet han om alt. Derfor kan han hjelpe oss med alt. La oss huske det i dag.

Fra barneandaktsboken «La de små barn komme», Lunde forlag, 1991

.