Steiner for brød

Steiner for brød
Av Ingar Gangås

Sommeren er over. Høsten er kommet. Det gir anledning til noen refleksjoner.

For det første minner det oss om innhøstningen i Guds rike, og at arbeiderne er få. Det gjelder å be høstens Herre at han må drive arbeidere ut til sin høst.

For det andre må vi ikke glemme å nytte tiden mens vi har den. Natten kommer da ingen kan arbeide, sier Jesus. Snart kommer han igjen. Det vil skje brått og uventet. Er du rede til å møte din Gud?

For det tredje vil jeg minne om nødvendigheten av å spise sitt åndelige brød. Uten mat og drikke kan du ikke leve lenge. Hvor lenge har du tenkt å klare deg på sultegrensen uten å ta til deg livets brød? Du ser ikke lenger behovet for å lese og høre Guds ord, og snart ebber det åndelige livet ut. Du kan til slutt bli så avkreftet at du ikke lenger kan fordøye maten.

«Stå opp og et! Ellers blir veien for lang for deg» (1Kong 19:7).

Sist, men ikke minst, vil jeg advare mot de sprukne brønner. Du forer deg vel ikke med gift? Vi gir vel ikke den oppvoksende slekt steiner for brød?

Det har vært mange ulike stevner, konserter og arrangementer i sommer. Men hvor får vi høre Guds ord til vekkelse, gjenfødelse og helliggjørelse, med kall til å vie sitt liv til en livslang tjeneste for den

levende Gud? «For to onde ting har mitt folk gjort: Meg har de forlatt, kilden med det levende vann, og de har hogd seg ut brønner, sprukne brønner som ikke holder vann» (Jer 2:13).

Ingar Gangås

.