Årsmelding Moldova 2008/2009 – En åpen dør – tross motstand

Utdrag fra årsmeldinga fra Moldova 2008/2009

Det har gått ti år siden Lekmannsmisjonen (NLL) fikk kontakt med den lutherske kirken i Moldova. I løpet av disse årene har Guds ord blitt sådd på flere nye plasser. Mange av medlemmene har flyttet fra landet. Totalt sett er ikke kirken i noen sterkere stilling nå enn for ti år siden. Forsamlingene er små og skrøpelige.

– Vi må arbeide mer slik dere gjør i Norge, sier Vladimir Moser, pastor og leder for kirken.

Hans kone, Natalia, har fortalt ham om NLLs lokale foreninger som vanligvis ikke eier noe eget forsamlingslokale, men samles i hjemmene eller leier møtelokale av andre.

Det viktigste er ikke å bygge kirkebygg eller en ytre organisasjon, men å samle mennesker om Guds ord, om enn de ytre omstendigheter er aldri så skrøpelige.

 

Fengslingen av Boris Moser

Et forhold som har preget det siste året mer enn noe annet, er fengslingen av Boris Moser, sønnen til Natalia og Vladimir. Ukjent av hvilken grunn har Boris falt i unåde hos firmaet han har arbeidet i de siste årene. De er åpenbart også ute etter å få kontroll over de eiendommer som er registrert på hans foreldre. Dette er for det meste den lutherske kirkens eiendommer. Familien spør seg om hva som ligger bak fengslingen. Det er sagt rett ut at de ikke vil gi seg med denne saken før hele familien sitter på bar bakke. Spørsmålet er om dette kan være et fordekt angrep på den lutherske kirkens arbeid i republikken. Boris sitter fremdeles i fengsel når dette skrives.

 

Tiraspol

Luthersenteret og menigheten i denne byen har vært sentrum for arbeidet. Til tross for den traumatiske situasjonen familien Moser har opplevd dette året, har virksomheten i Tiraspol og de andre forsamlingene gått mer eller mindre som før. Gudstjenestene fortsetter i blokkleiligheten til Natalias avdøde mor, men flokken er mindre enn tidligere, både på grunn av indre stridigheter og fraflytting.

 

Kamenka

Forsamlingshuset i Kamenka, nord i Transnistria, er blitt et tjenlig samlingssted for flokken der. Det er lang avstand fra Tiraspol. Derfor kan ikke Vladimir besøke dem så ofte, men det er regelmessige gudstjenester der. Også denne forsamlingen har opplevd noen indre stridigheter, og Vladimir Moser har måttet øve alvorlig menighetstukt. Nå ser det ut til at det har blitt mer ro og stabile forhold igjen.

 

Chisinau

I Chisinau (Kishinev) har teologistudenten Slavik (Vjatsjeslav Midar) hatt praksis de siste månedene. Han er ikke helt ferdig med sine studier ved Missourisynodens seminar i Novosibirsk, slik at en del av tiden har gått med til studier og besøk ved seminaret i Russland. Tanken er at Slavik skal ansettes på prøve for ett år fra høsten av. Han vil få hovedansvar for forsamlingen i Chisinau, samt å drive mer oppsøkende og utadrettet arbeid i hovedstaden.

 

Andre steder

I Bender, ved siden av Tiraspol, bor det noen få lutheranere. De får fortsatt enkelte besøk av Vladimir.

Kolosovo, Karmanova og Krasnogorka er andre steder som besøkes. Alle disse stedene mangler luthersk forsamling, men gjennom humanitær hjelp og skolebesøk har Natalia og Vladimir fått en viss kontakt med enkeltpersoner og familier. Denne kontakten bruker de til å samle barn og andre til enkle samvær og katekismeundervisning. I Krasnogorka er det kjøpt en liten jordeiendom med tanke på et lite leirsted.

 

Humanitær hjelp

Det har vært vanskelig å komme inn med hjelpesendinger. Myndighetene i Transnistria legger mange hindringer i veien, ikke minst ved tollbehandlingen på grensen. Transportselskapene vegrer seg derfor for å kjøre, i frykt for å bli stående fast i tollen.

I stedet må vi heller kjøpe nødvendige artikler i Transnistria og gi det til dem som trenger det mest. Flere har fått slik hjelp i løpet av det siste året, både til medisiner, mat og annet nødvendig.

 

Besøk fra Norge

Siden forrige årsmøte har det vært fire besøk fra Norge:

2.-14. oktober 2008: Karl Bø og Ingar Gangås – møter og samtaler om arbeidet.

20.-24. november 2008: Per Bergene Holm – møter i Tiraspol.

15.-20. april 2009: Per Bergene Holm – samtaler i Chisinau om Boris’ situasjon og om arbeidet.

15.-22. juni 2009: Per Bergene Holm – leir/bibelkurs utenfor Chisinau og samtaler om arbeidet.

 

Støtte framover

Vi vil minne om at dere fortsatt må huske på Boris og familien, og de andre lutherske kristne i Moldova. Be også om at vi må bli ledet til å ta de rette avgjørelser for arbeidet. Er tiden snart inne til å flytte virksomhetens sentrum ut av Transnistria og til Moldova og hovedstaden Chisinau?

Per Bergene Holm