Skatten i himmelen

«Da så Jesus på ham og fikk ham kjær. Og han sa til ham: Én ting mangler du: Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!» Mar 10:21

Den unge mannen som kom og falt på kne for Jesus var dypt elsket. Men han manglet det viktigste. Han sto utenfor Guds rike. Nå visste han at Jesus var en stor læremester. Derfor henvendte han seg til ham med sitt store spørsmål: Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Han var villig til å gjøre alt, bare han kunne få fred med Gud.

Selvforbedringens vei

Dette var sikkert en prektig ungdom. Det kan se ut til at han hadde gjort sitt beste for å bli bedre. Ingenting var overlatt tilfeldighetene. Han hadde ikke løyet og bedratt. Heller ikke skadet eller levd i hor med noen. Sine foreldre hadde han hedret. Men det var likevel en gnagende uro i hans indre, noe som manglet. Dersom Jesus kunne fortelle ham hva mer han måtte gjøre, skulle han ta fatt på det også.

Rikdommens fare

Da gikk Jesus rett på sak: Du må selge alt du eier, kom så og følg meg! Rikdommen hans sto i veien. Han var meget rik. Det betyr at det ikke var plass for Jesus. «For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være», sier Jesus (Mat 6:21). «Ingen kan tjene to Herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon» (v. 25).

Dette ble for mye for ham. Trist til sinns gikk han sorgfull og bedrøvet bort. Jesus lot ham gå. Han sprang ikke etter ham, slik vi kanskje ville ha gjort. Jesus var kompromissløs. Det var enten eller. Til og med disiplene var forferdet over Jesus.

Konkurs på alt sitt eget

Hva skal vi lære av dette? Jesus vil ha førsteplassen i ditt liv. Han kan ikke dele ditt hjerte med noen. Han vil ha det helt og fullt. Enten hører du Jesus til, eller du tilhører deg selv. Menneskehjertet har denne verden kjær på grunn av syndefallet. Egoismen gjennomsyrer alt. Dette må du frelses fra. Bibelen kaller det å miste seg selv. Bare den som går fallitt på alt sitt eget, har bruk for Jesus. Det er de fortapte. De er villige til å selge alt bare de kan få del i frelsen i Jesus Kristus.

Det er mange som vil til himmelen. Men de vil berge seg selv. Når to land har vært i krig, hender det at den som har tapt, må kapitulere. Det er stor forskjell på fredsforhandling og full kapitulasjon. Du kan ikke forhandle deg fram til fred med Gud. Nei, Guds rike vinner du bare ved at du overgir deg til ham.

En slik kapitulasjon sitter langt inne. Du må inn gjennom omvendelsens trange port. «Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike», sa Jesus om den rike unge mannen (Mar 10:25). Da ble disiplene enda mer forskrekket, og de spurte: «Hvem kan da bli frelst?» (v. 26). Jesus svarte dem: «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud!» (v. 27).

Når du har mistet troen på deg selv, får du klynge deg til at Jesus holder. Uten at du har fortjent det, gir han deg hele frelsen gratis. Dette kan han gjøre fordi han har betalt alt ved sin stedfortredergjerning.

Behov for Jesus

I lignelsen om skatten i åkeren (Mat 13:44), står det om han som fant den kostbare perlen at han solgte alt han eide for å kjøpe åkeren. Han måtte sikre seg skatten. En slik verdi har himmelriket. Alt annet blekner i forhold. Den som er i nød på grunn av sin store synd og skyld for Gud, har bare ett ønske: finnes det redning for meg hos Gud? Er det syndsforlatelse å få?

Har du dette nødrop i ditt hjerte? Du skal vite at Jesus er kommet for å søke og frelse det som er fortapt. Jesus tok din plass for at du kan innlemmes i hans rike. Han har båret din tunge syndebyrde opp på Golgata kors. Gjelden er betalt. Han tok straffen for alle dine synder. Guds vrede rammet ham i stedet for deg. Og ikke nok med det: Han har oppfylt loven og levd et fullkomment liv. Alt dette kan bli ditt. Han innbyr alle.

Frelse ved Jesus alene

Fortellingen om den rike unge mann skal lære oss at frelsen er for dem som ikke kan frelse seg selv, men som trenger Jesus. Du blir ikke frelst ved å gjøre, men ved å høre og ta imot det som er gjort. Da har du del i arven, himmellengselen er skapt og du ser fram til å møte Jesus for å se ham ansikt til ansikt. Inntil han kommer, kan du ikke la være å vitne for andre om skatten i himmelen.