Årsmelding fra Landsstyret 2008/2009

En liten stund igjen

«For ennå er det bare en ganske liten stund igjen, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge.» Heb 10:37

Jesus kommer snart og uventet. Det store spørsmålet er om han vil kjenne oss når han kommer. Frafallet er stort. Hedenskapet er i ferd med å innta misjonslandet Norge på nytt. Søvnen blant de troende brer om seg, og det er så lett at hjertet blir kaldt. Hvordan står det til i vår sammenheng? Er du rede til å møte din Gud? Det er viktig at Ordet får føre oss til Jesus. Brudgommen kommer snart for å hente sin brud.

Guds ord alene gir styrke

I denne tid er det livsnødvendig å spise sitt åndelige brød. Uten mat og drikke vil du ikke klare deg lenge. Dersom du ikke får næring fra Guds ord, men forsømmer den daglige bibellesning og samværene om Ordet, vil du snart miste både smaken og behovet. Til slutt vil du ikke ha behov for åndelig mat lenger, og livet ebber ut.

«Stå opp og et! Ellers blir veien for lang for deg» (1Kong 19:7), ble det sagt til profeten Elias da han holdt på å gi opp i motløshet og kjente seg så alene tilbake. Han stod opp og spiste og drakk (19:8). Da fikk han styrke til å gå videre. Vi trenger å oppmuntre hverandre til husandakt og samlinger om Guds ord. Bare ved at Ordet får bevare oss, kan vi være tro mot det kall og oppdrag Gud gav oss – helt til han kommer. Ennå er det mange unådde både i vårt eget land og på misjonsmarken. Guds ord alene kan skape vekkelse. La oss så det ut – rikelig – mens det ennå er dag!

Forkynnere og gjestetalere

De som har forkynt Guds ord for oss på møteuker, bibelhelger og stevner dette året har vært: Sigbjørn Agnalt, Erik Asdahl, Per Bergene Holm, Kristian Fagerli, Konrad Fjell, Martin Fjære, Lars Fossdal, Asbjørn Fossli, Norvald Frafjord, Immanuel Fuglsang, Ingar Gangås, Reidar Heian, Göran Holmgren, Rune Karlsson, Egon Kattner, Steinar Kvalvik, Dag Rune Lid, Helge Mangelrød, Dagfinn Natland, Gunnar Nilsson, Karl Notøy, Karl Riis, Odd Eivind Stensland, Rune Söderlund, Gunnar Soppeland, Bjørn Valde og Trygve Wold. I tillegg har flere talt ved enkeltmøter. Vi er svært takknemlige for hjelpen vi har fått fra gjestetalere fra andre arbeidslag.

Arbeidet i Norge

Arrangement utenom vanlig møtevirksomhet har, siden hovedsommerskolen på Fossnes, vært sommerskolen på Laberget leirsted på Skogn i Nord-Trøndelag, bibelhelg på Solgry i Hordaland, kortbibelkurs og nyttårssamling på Fossnes, pinsesamlinger i Mosvik (Nord-Trøndelag), Skiptvet (Østfold) og Skjæveland (Rogaland), barneleir på Fossnes og ungdomsleirer både sommer (Farris) og vinter (Hermannstølen i Valdres). Oppmøtet til de ulike samlingene har vært godt, og det er ekstra fint å se all ungdommen og de unge familiene. Det er vår bønn at Ordet får virke til frelse og kallstroskap.

«Lov og Evangelium» utkommer med 10 nummer i året. Vi ønsker at bladet skal være oppbyggelig, til trøst og formaning, undervisning og sjelesorg, og at det kan nå inn til både unge og eldre.

Bibelskolen

Søknaden til bibelskolen har tatt seg opp de siste årene, og det er et stort takkeemne at så mange unge vil prioritere å sette seg ned med Guds ord over en lengre periode. (Se egen rapport fra bibelskolen!) Vi trenger et misjonsfolk som kan være med og be for lærere, det øvrige personale og elevene. Åndskampen er stor, og vi har en sjelefiende som hele tiden er ute etter å myrde og ødelegge. Vær med og be om åndsmakt over undervisningen og stillhet og ro til å fordype seg i Ordet!

Moldova

Misjonsarbeidet i Moldova er inne i en alvorlig krise. Forholdet til myndighetene er svært anspent, og vi må bare rope til Gud om at han må bevare den hardt prøvede lutherske kirken i landet. (Se egen rapport fra misjonsarbeidet!) Landsstyret vil be misjonsfolket om å være med i bønn slik at vi får ta de rette beslutninger for arbeidet framover.

Landsstyret

Siden forrige årsmøte har Landsstyret hatt fire møter og behandlet 27 saker. Dag Rune Lid (formann), Karl Bø (nestformann), Sigbjørn Agnalt, Ingar Gangås og Reidar Heian har møtt fast, med John Flaten som første varamann. Andre og tredje varamann har vært Tollef Fjære og Magne Ekanger.

Så vil vi benytte anledningen til å takke alle dere som har stått trofast med oss i bønn og offer også dette året.

For Landsstyret:

Dag Rune Lid, formann

Ingar Gangås, sekretær