Se der Guds Lam!

I Kolosserbrevet 3:4 står det: «Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere bli åpenbart med ham i herlighet».Kristus, mitt liv! At vi en gang skal stige fram i herlighet sammen med ham, er noe vi trenger troens øye for å se. Her i meg, ser det så annerledes ut. Her er det bare utallige synder mot den hellige Gud. Midt i dette vil jeg gjøre somAsaf skriver i den 73. salme: «Jeg tar min tilflukt til Herren Herren for å fortelle alle dine gjerninger». Jeg får ta min tilflukt til Kristus, han som er mitt liv, og fly til hans Ord. For han har selv sagt: «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile»! og: «Den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut». Ja, han er selv grunnen til dette. «Se der Guds lam som bærer verdens synd»! Ja, se der på Guds lam, ikke på meg. Se på Guds lam som bærer verdens synd – min synd.

Selv er jeg intet, men Kristus mitt alt,

inntil i dag, til i dag!

Han på min regning har skrevet betalt

inntil i dag, til i dag.

Kristus korsfestet, ei annet jeg vet.

Han brakte soning da døden han led.

Han er min frelse, min glede, min fred,

inntil i dag, til i dag.

Mirjam Holmgren (21),

student 07/08, fra Byske i Sverige