Herrens ord er rene ord

Overskriften er hentet fra Salme 12:7. Vi lærer noe vesentlig om Herrens ord i denne salmen: «Herrens ord er rene ord, likesom sølv som er lutret i en smeltedigel i jorden – sju ganger renset». Herrens ord er så helt annerledes enn menneskers ord. Ofte går det tomme og unyttige ord ut fra vår munn. Av og til lover vi ting vi ikke kan holde. Og dessverre hender det at vi sier én ting, og så gjør vi noe annet.

Men slik er det ikke med Herren. Herrens ord er rene ord. De er ikke blandet med ord som ikke holder mål, som ikke oppfylles eller som ikke iverksettes. Sammenligningen som er brukt her i Salme 12, med lutringen av sølv, skal fortelle oss at Guds ord er fullkomment og uten brist eller mangler.

Det betyr i praksis at det Herren sier, det skjer. Men det betyr også så mye mer. Det innebærer at Herren etter sitt vesen er ett med sitt ord. Herren er Ordet (Joh 1:1). Det er fullstendig samsvar og samklang mellom Herrens person og vesen, og Ordets innhold og vesen.

Slik er det ikke med oss mennesker. Det er ikke samsvar mellom det du og jeg sier og det vi utretter og gjør. Derfor heter det i en annen salme om mennesket: «Hvert menneske er en løgner» (Sal 116:11).

Dersom du skal vite noe sikkert om tilværelsen her i tiden, om din sanne stilling som menneske overfor Gud, og om hvordan du kan bli frelst fra den fortapte stilling du er i, må du gå til Ordet.

Det er mye i bibelen du og jeg ikke forstår, og aldri kommer til å forstå. Men du kan ta Herrens ord til deg og si: «Jeg stoler på det du har sagt Herre. Jeg setter min lit til det du har lovet».

Mange ganger når vi leser i bibelen, verken føler eller kjenner vi noe. Det virker så nytteløst. Det skjer ikke noe. Ordet virker så mørkt og kaldt og dødt. Når du har det slik, skal du begynne å takke Herren for at hans ord er rene ord. Begynn å takke ham for at hans ord er sannhet. Takk ham for at han ikke kan svikte! Takk ham for at den som setter sin lit til ham, aldri i evighet skal bli til skamme!

Dersom du gjør dette, kommer du til å erfare at Herrens ord blir deg til hjelp. Og når du minst venter det, vil Herren også åpenbare sitt ord for deg og gi deg lys.

På denne måten øves du i troen. Slik øves du i å tvile på deg selv og stole på Herren. Med andre ord: Du kommer til å bli avhengig av Herren. Og du skal gjøre Abrahams erfaring: «Men på Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men han ble sterk i sin tro, idet han gav Gud ære» (Rom 4:20).

Konrad Fjell