Det er fullbragt!

Det er fullbragt!

Barnestykke av Mia Hallesby

Mange spør som den rike, unge mann: «Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv»?

Hudson Taylor, stifteren av Kina Innlandsmisjon, kjempet også i sin ungdom med dette spørsmål.

Han forsøkte å bli bedre, men fant ikke fred. Han strevde med å leve etter Herrens vilje, men det hjalp ikke. Hvor var freden å finne?

Da ble det en dag stukket en traktat i hånden hans. Som overskrift stod det:

Det er fullbrakt!

Disse ordene grep ham. Det var som han aldri hadde hørt dem før. Er det sant – er det virkelig sant at alt er fullbrakt? Så skal jeg ikke gjøre noe selv for å frelse meg, bare ta imot det min Frelser har gjort for meg og takke og juble hver eneste dag for denne frelse.

Med dette fullbrakt kom fred og glede inn i Hudson Taylors hjerte.

Fra «300 fortellinger»,

Indremisjonsforlaget, 1946