I denne søte juletid

I denne søte juletid

Av Ingar Gangås

I julesangen «Glade jul, hellige jul», skriver B. S. Ingemann:

Engler synger om barnet så smukt.

Han har himmeriks dør opplukt.

Mange går i kirken på julaften, og synger med på julesangene. De vil ha med seg litt høytidsstemning. Det smukke barnet og uttrykk som «I denne søte juletid», blir ikke forstått. Fortellingen om barnet i krybben blir bare noe søtladent.

I dag er syndenød og frykt for Gud, han som er en fortærende ild mot all synd og som har makt til å kaste i helvete, nokså ukjent for de fleste.

Jesus vekker forargelse

Da Jesus ble født, sto kong Herodes Jesus etter livet. Det lille barnet i krybben måtte forfølges. Satan visste at Jesus var Guds Sønn, og at han var kommet for å sone verdens synd. Gjennom sine håndlangere gjorde sjelefienden alt han kunne for å forhindre Jesu gang til Golgata.

Fremdeles er det slik at ordet om korset vekker anstøt. Hans Nielsen Hauge (se egen artikkel) ble møtt med fengsel da han fikk kallet til å forkynne evangeliet til det norske folk. Men det glade budskap brakte frihet og frelse med seg. Vi har hatt en rik vekkelses- og misjonstid siden. Nå har hedenskapet inntatt landet vårt på nytt. Bare en liten rest er igjen.

Evangeliet forkynnes for fattige

Motstanden mot de kristne grunnverdiene er sterkt økende. Skal vi som kristne snart inn i forfølgelsen? Vil vi tåle den? Da skal det vise seg hva som holder: Klippen – Jesus Kristus – skal bestå. På dikteren og forkynneren, Edin Holmes gravstein, på Asker kirkegård, står det skrevet:

Den som ham har sett, kan intet friste.

Ringe synes alt han siden ser.

Den som eier ham, kan allting miste.

Han begjærer siden intet mer.

Den som har erfart dette store under, og er blitt et Guds barn av bare nåde, kan synge med av et glad hjerte. Tenk, Jesus er kommet, han som betalte min skyhøye syndegjeld! Jeg som var fortapt i mine overtredelser og synder, er nå fri fordi Jesus kom, og har tatt straffen for alle mine synder! Porten til himmelen er åpnet! Hva mangler jeg da?

Omvendelsens trange port

Det er å frykte at dagens kristendom er for grunn. Den er ikke rotfestet i bibelen – Guds ord – men i mennesketanker. Veien er ikke så smal lenger. Du trenger så visst ikke å gå inn gjennom omvendelsens trange port, for Jesus vil ha alle, akkurat slik som du er, heter det. Men det er forskjell på å komme til Jesus slik du er, og komme til himmelen slik du er! Intet urent skal komme inn der. Budskapet fra Herrens munn lyder: «Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær»! Til Nikodemus lød det: «Du må fødes på ny»! Det samme kallet gjelder deg!

En stor glede

«Se, jeg forkynner dere en stor glede», sang engelen. Dersom du lukker Jesus inn i ditt hjerte denne julen, og tar imot ham med glede, vil det forarge den gamle slangen – djevelen. Men det er glede i himmelen over hver synder som vender om. Og det gir gjenklang hos alle Guds barn her på jorden!

Da vil du få en ny grunn å stå på, og en ny kurs å følge! Hjertet ditt, som før ikke tålte evangeliet, vil fryde seg i ordet om korset. Forargelsen er blitt vendt til glede – evig glede!