«Arbeid, for natten kommer!»

«Arbeid, for natten kommer!»

Årsmelding for ytremisjonsarbeidet i Moldova 2007/2008

I mange år har kommunismen forhindret de kristne i Moldova fra å ha møter og gudstjenester. Kirkene ble konfiskert, helt ødelagt eller omgjort til bibliotek, diskotek eller andre ting. Nå ser myndighetene mellom fingrene med at de kristne samles, men denne muligheten kan snart gå tapt igjen. Etter Sovjetsamveldets oppløsning i 1991, fikk landet sin selvstendighet. Den østlige provinsen Transnistria, har i praksis fått sitt «eget selvstendige liv» med egen president, men det var bare Russland som anerkjente dette. Nå er Russland skeptisk til å la Transnistria få for stor frihet, da de frykter en total løsrivelse slik vi har sett i forholdet mellom Kosovo og Serbia.

Fraflyttingsområde

Utvandringen fra Moldova fortsetter. Dette setter også sitt preg på den lutherske kirken. Flere ungdommer og unge familier har flyttet. De økonomiske utsiktene er dårlige, og spesielt Transnistria har få støttespillere, samtidig med at presidenten og noen få private har mye makt og innflytelse. Det blir spennende å følge utviklingen her. Vil vi etter hvert få et samlet Moldova, som beveger seg mer i vestlig retning? Hva vil det få å si for misjonsarbeidet i landet?

Tiraspol

Luthersenteret, og menigheten i Tirsapol, er sentrum for arbeidet til den lutherske kirken i landet. Tiraspol ligger i sør og er største byen i Transnistria. På grunn av utflytting, eldre medlemmer som ikke lenger har anledning til å komme, og noen indre stridigheter i flokken, er oppmøtet til vanlige møter og gudstjenester redusert de siste årene. Natalia og Vladimir Moser står alene om mye av arbeidet og gjør en stor innsats. Gudstjenestene fortsetter som før i blokkleiligheten til Natalias avdøde mor. Luthersenteret fungerer som overnattingssted ved våre besøk, og det hadde vært ønskelig om dette senteret kunne utnyttes enda bedre. Kvinnefengselet i byen har fått noe hjelp også i året som har gått. Fattige familier har fått hjelp, blant annet en svært fattig, enslig kvinne med flere barn. Vi skulle hatt mange flere medarbeidere til å gå inn i oppgaver her – for å avhjelpe både diakonal og åndelig nød.

Kamenka

Lengst nord i Transnistria ligger byen Kamenka, hvor Lekmannsmisjonen, sammen med Nordisk Östmission fra Sverige, har støttet byggingen av en prestebolig som fungerer som forsamlingslokale. Til sammen er det gitt over 30 000 USD til dette prosjektet. I forrige rapport ble det nevnt at pastoren har flyttet til Russland for å undervise ved et teologisk seminar der. Det er en nød at Kamenka fortsatt mangler fast medarbeider. Menigheten betjenes nå midlertidig av Vladimir Moser. Det er ikke vanskelig å se hvilken mulighet en «misjonær»-familie kunne hatt ved å bo og arbeide her fast.

Lykkens dal

Landsbyene Karmanova og Kolosovo er blitt besøkt også dette året. I Karmanova har det vært noen få møter i et privat hjem. Denne dalen hadde et rikt kristenliv, med flere lutherske kirker, før kommunismen nærmest kvalte det. I dag er det nesten ingen av barna som kan verken katekismen eller sitt Fader Vår. Befolkningstallet i denne før så blomstrende dalen, er omtrent halvert i løpet av noen få år. Også her mangler det medarbeidere til å gå inn i mer permanente oppgaver.

Andre steder

Bender og Kishinev er steder som sjelden besøkes. I Ribnitsa har det ikke vært møter de siste årene. Det er få nye som vinnes. De gamle dør. Hvor blir det av de unge? Reiser alle bort, eller er det verden som har fanget dem? Dette er nøden i Moldova. Og et kall til å kjempe for evangeliet der kommunismen tidligere har revet ned og ødelagt.

Medarbeidere

Siden forrige rapport har Eduard Polkovnikov gjort seg ferdig med sitt teologistudium. Men han valgte å ikke gå inn i en lønnet tjeneste i den lutherske kirken. Derfor står Vladimir fremdeles uten medarbeider. Da er det to teologistudenter igjen. Det er Vjatsjeslav Midar som går det fjerde året, og Aleksander Koltsjitskij som er i sitt tredje studieår.

ULC vil ha samarbeid

Den lutherske kirken i Ukraina (ULC) har lenge ønsket å opprette kirkefellesskap med den lutherske kirken i Moldova. ULC står i fellesskap med Wisconsin-synoden, som har svært strenge krav til slikt fellesskap. Vladimir Moser regner med at et slikt samarbeid vil bety at kontakten med Lekmannsmisjonen må brytes, og har derfor avslått denne invitasjonen. I begynnelsen av mars reiste Per Bergene Holm til Kiev sammen med Natalia og Vladimir for å være med på en samtale med noen representanter fra denne kirken. Som ventet ble det ikke noe resultat av samtalene.

Besøk fra Norge

Siden forrige årsmøte har det vært tre besøk fra Norge:

3.-15. oktober 2007: Marit og Ingar Gangås.

23.-30. april 2008: Per Bergene Holm.

19. juni-1. juli 2008: Marit og Per Bergene Holm.

 

Ingar Gangås har hatt ansvaret for kontakten med Moldova en tid. Per Bergene Holm har nå denne oppgaven. Han har vært flest ganger i Moldova, og kjenner arbeidet svært godt.

Støtte til Moldova framover

Vi har lenge bedt om misjonærer til Moldova. Det er ikke sikkert at det vil være så enkelt å få visum til fast misjonsvirksomhet i landet. Men orienteringen mot vest kan fort endre denne situasjonen. Gud kan åpne en dør.

Forbønn er viktig. La oss omslutte våre medarbeidere i Moldova, og be om åndelig lys og kraft til å holde ut i tjenesten.

Be også om at hjelpesendingene må bli til velsignelse.

Vi kan være med å gi til arbeidet. Også inneværende år har bidraget fra Lekmannsmisjonen ligget på om lag 100.000 kroner. Kontonr. er: 3204 10 10222.

 

«Arbeid, for natten kommer!»

Tegnene på Jesu snarlige gjenkomst er klare. Da gjelder det å holde ut – inntil Han kommer. Det innebærer troskap mot Ordet, og et villig hjerte til å gå med evangeliet slik det står i sangen:

 

Arbeid, for natten kommer!

Da er ei lenger tid.

Virk ifra tidlig morgen,

og bruk all din flid!

Arbeid når middagssolen

opplyser klart din sti!

Snart kommer mulm og mørke.

Dagen er forbi.