Guds kraft

Guds kraft

Av Karl Notøy

«For øvrig: Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft!» Ef 6:10

Er det noe vi mennesker ønsker, så er det å bli sterke. Ingen vil være svake. Svakhet blir sett på som nederlag. Vi er opptatt av hvordan vi kan bli sterke, det være seg psykisk eller fysisk. Mennesket gjør så godt det kan for å nå stadig høyere opp. Men åndelig styrke tales det lite om. Det å bli sterk i Herren er fremmed tale for de fleste.

Da Jesus gikk her nede på jord, tok han seg av de svake. Tenk at jeg skal få komme til ham med alt mitt, også med min svakhet! For han gir de svake stor styrke. Han vet om mine svake sider. Derfor skal du slippe å skjule dem for ham. Han kjenner alt, for han er prøvd i alt i likhet med deg. Når jeg er svak, er jeg sterk, for da blir jeg avhengig av at han gjør den svake sterk. Dersom vi tror at vi klarer oss selv, har vi ikke bruk for Gud, i alle fall ikke bruk for hans frelse. Guds kraft fullendes i min skrøpelighet.

Vi finner ikke Guds kraft inne i oss, eller som sterke følelser. Når Jesus taler om Åndens kraft, bruker han bildet av vinden som blåser og at vi hører den. Men vi vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen (Joh 3:8). Guds kraft er ikke noe vi bruker til egen vinning, men den er knyttet til tjenesten i Guds rike. Guds kraft er heller ikke noe vi får på forskudd, som en forsikring. Men det er noe du får når du trenger den og står midt oppe i striden, når du innser at din kraft ikke strekker til. Guds kraft er ingen nødløsning, noe som du kan prøve når alt annet er prøvd. Guds kraft gis til den hjelpeløse, til den som har bruk for den og trenger den i hverdagen. Det er Gud som gir den. I utgangspunktet har ingen krav på den. Den gis kun av nåde.

Guds kraft kan ikke måles i hestekrefter eller kilowatt. Det står at apostlene bar fram Guds ord med Ånds og krafts bevis (1Kor 2:4; Apg 4:33). Det var ikke budbærerne som sto i fokus, men Guds kraft. Det var et Guds under som skjedde.

Bare når jeg blir usynlig, kan Guds kraft bli synlig. Spørsmålet er om jeg er villig til å tre til side slik at hans ord, og hans kraft, blir virksom. Står jeg iført min egen kraft, kan ikke Gud komme til. På den måten kan vi være med å hindre at Herren kommer til med sin kraft.

Er vi avhengige av Guds kraft, eller tror vi at vi av oss selv kan frelse verden?