Den gode hyrde

Den gode hyrde

Barnestykke av Mia Hallesby

Jesus er den gode hyrde. Denne gode hyrde døde for deg. Jesus sier selv at «den gode hyrde setter sitt liv til».

En gjetergutt hadde en gang mistet et lite lam. Først om kvelden, da han kom hjem, oppdaget han at lammet var borte. Han gikk straks av sted for å lete etter det, enda han ble rådet til å la det være. Det så nemlig ut til å bli et fryktelig vær, men han ville av sted.

Han gikk lenge og lette. Endelig fant han lammet. Men på hjemveien kom uværet over ham med snø og isnende vind. Han tok kappen av seg og tullet lammet godt inn i den. Det fikk være om han selv frøs, bare lammet hadde det godt. Nå ble det også mørkt. Han søkte derfor ly bak en stor stein. Trett som han var, sovnet han straks.

Her ble han funnet neste dag, men da var han død. Han var frosset i hjel. Men lammet som lå inne i den varme kappen, levde.

Hyrden satte sitt liv til for lammet.

Vår frelser, Jesus Kristus, var så glad i oss at han døde for oss, – for deg og for meg. Det gjorde han for at vi skulle leve.

Du synes det er underlig å høre, for vi lever jo. Ja, det vet Jesus også at vi lever her nede på jorden. Men han vet noe mer. Han vet at hvis vi en gang skal få leve i hans lyse himmel, måtte han ta vår synd på seg. Og så glad var han i oss at han ikke tenkte på alt det forferdelige han måtte lide, bare han fikk frelse oss.

Vi er akkurat som det lille lammet som hadde gått seg vill. Men den gode hyrde, Jesus, satte sitt liv til for at vi skal leve evig i himmelen hos ham.

Kjære Jesus! Vi takker deg at du vil være vår hyrde og passe på oss. Men mest av alt takker vi deg for at du satte ditt liv til for å frelse oss. Amen.

Fra «barne-andakter»,
Indremisjonsforlaget, 1946