Skikk dere ikke lik med verden!

Skikk dere ikke lik med verden!

Satan kommer på mange forskjellige måter, i mange slags forkledninger. Har vi glemt at han er en tusenkunstner, som bare har ett mål for øyet: å hindre at vi blir frelst? Han vil gjerne at vi skal bli som verdens barn. For eksempel lokker han oss til å tro at dersom vi vil vinne verden, må vi bli som den. Det må bli på deres egne premisser, ved å bruke deres språk og musikkstil. Får vi så «lure» på dem et gudsord i form av en appell, tror vi at vi har vunnet noen for Guds rike. Men slik taler ikke Guds ord. Det kaller til omvendelse og nytt liv, «fra mørke til lys». I dag går det den andre veien: Fra lys til mørke.

De gamle var redde for synden og verden. En av Rosenius’ bøker har fått tittelen: «Syndens daglige plage». Det lå ham på hjertet å fortelle hvor farlig og heslig synden er, og at det på ingen måte går an å inngå noe «våpenhvileavtale» med den.

«Du kan falle», sa Martin Luther, «du kan falle dypt. Du kan falle i ild eller vann, men da må du ut av ilden, og opp av vannet, så du ikke brenner opp eller drukner!»

Ingar Gangås