Jesus kommer snart


En kilde til kraft

Josef Haydn, den berømte komponist, kom fra Østerrike. Hans far var en fattig vognmaker, men veldig musikalsk. Han spilte i sine fristunder på harpe, og når han spilte, ledsaget hustruen hans spill med sin skjønne sang. Slik ble Josefs store musikalske anlegg vakt til live allerede tidlig i hans barndom.

Da han var blitt voksen og allerede hadde fått et navn som komponist, befant han seg en gang i et selskap sammen med andre berømte musikere. Samtalen kom inn på hvilke styrkemidler man burde anvende når man følte seg utmattet på grunn av sitt arbeid.

En av de tilstedeværende anbefalte champagne. En annen mente at det gjorde godt å være sammen med livlige venner på fest. Da ble spørsmålet også rettet mot Haydn.

Han svarte slik: «I mitt hus har jeg et lite kapell. Når jeg føler meg trett, trekker jeg meg alltid tilbake dit for å be til Gud. Og dette middel, bønn til Gud i stillhet og ensomhet, har ennå aldri forfeilet sin virkning». De tilstedeværende musikere gjorde store øyne over dette styrkemiddel. Men å motsi eller spotte mesteren Haydn våget ingen av dem.

Fra «300 kristelige fortellinger», samlet av Gerh. Haaland, 1926