Kristus kjøpte oss fri

Kristus kjøpte oss fri

Av Hans Erik Nissen

«Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss»

Gal 3:13.

Dette er et av Bibelens mest rystende og mest velsignede vers. Vi er løskjøpt fra lovens forbannelse, og den er Guds forbannelse. For Gud er det ingen forskjell på oss. Vel er det en forskjell i det ytre, men innvendig er vi like. Det menneskehjertet higer og trakter etter er ondt i Guds øyne. Hjertet er et kildevell, som det onde utgår fra. Det er bakgrunnen for Guds forbannelsesdom.

Det velsignede er, at du kan frikjøpes fra det du aldri kunne arbeide deg fri fra. Hadde ikke det vært tilfelle, ville ikke en eneste en av oss kunne bli frelst. Men slik har Gud en frelsesplan som er bestemt av hans vidunderlige hjerte.

Den pris som måtte betales, er rystende. Jesus, den helt rene, som selv er Gud, måtte bli det han skulle kjøpe oss fri fra. Han ble en forbannelse. Lovens forbannelse. Guds forbannelse. Og han ble det fullt ut. Det ligger bak hans fortvilte rop: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Men bak dette rop ligger også din frikjøpelse. Du er virkelig fri. Sønnen ble forbannet i stedet for deg. Prisen er betalt. Jesus har kjøpt deg. Du er hans eiendom.

Fra avisen Dagen