Nytt fra Bibelskolen på Fossnes

Nytt fra Bibelskolen på Fossnes
Av Per Bergene Holm

Da er et nytt skoleår i gang. Det er underlig å tenke på at det allerede er det femtende. Og selv om vi ikke har vært så mange elever hvert år, har det blitt en fin flokk i løpet av alle disse årene.

 

Åpningshelg med Karl Riis

I år startet vi med en kombinert medarbeidersamling for bibelskolepersonalet og åpningshelg 18.–20. august. Karl Riis fra Danmark var med som taler, og vi hadde rike samlinger med Guds ord.

 

Fra tre til fem på to dager

Mandag 21. august møtte det opp tre elever til første time, to jenter fra Sverige og ei fra Norge. Men med motivasjon og pågangsmot både hos elever og lærere, gikk vi til undervisningen med godt mot.

På tirsdag kveld i samme uke fikk vi besøk av en kristen iraker som nettopp var kommet til asylmottaket på Fossnes. Han hadde sett korset på skiltet vårt og tok kontakt med det samme. Dagen etter kom han sammen med en eldre asylsøker som hadde vært lengre tid både i Danmark og Norge, og både forstod og snakket godt norsk. Denne eldre har gått en del til gudstjeneste i Stokke og ønsker å bli en kristen, bare han får litt mer undervisning. Det betyr at vi har fått to elever til. Og når den ene fungerer som tolk for den andre, gjør det også språkvanskelighetene overkommelige.

I tillegg er det også tre som følger undervisningen på deltid. Ei følger noen timer hver dag, og to følger en dag i uken.

 

Takk for gaver!

Skolen må ha syv elever for å motta statsstøtte. Foreløpig ser det derfor ikke ut til at det blir noen statsstøtte for høsthalvåret. Statsstøtten har også gått vesentlig ned, så skolen må mer enn før drive med tilskudd fra misjonen. Så langt i år har det vært penger til lønn, både for skolens og misjonens ansatte, men det har holdt hardt de siste månedene.

Mange større og mindre gaver har hjulpet meget godt på! Og vi vil takke alle som har gitt til skolen, både over giro og på sommersamlingene. Vi merker håndslaget og er fulle av takk! Noen har kanskje savnet kvittering på gavene, og et takkebrev. Vi beklager at vi ikke har fått sendt ut det. Skolen har ingen fast kontormedarbeider og det har vært vanskelig å finne tid til en del slike ting som ikke har vært absolutt nødvendige. Det koster dessuten en del for skolen å sende ut kvitteringer til alle, og vi har derfor valgt å la det være, og i stedet sende en takk til alle gjennom bladet. Vi håper på forståelse for dette.