Takk, Jesus!

Takk, Jesus!

Melodi: «Såret for meg».

 

Takk for du kom,

hit til vår jord!

Takk for du gav oss

ditt levende ord!

Takk at du mottar

en synder som tror!

Takk, kjære Jesus,

for nåden så stor!

 

Takk, Frelser kjær,

når du er nær –

sjeler kan reddes,

for du er jo der!

Takk for du tar

mine urene klær.

Takk for i blodet

min drakt renset er!

 

Aldri, o Gud,

bort fra meg gå.

Om jeg her vakler,

og ikke kan stå.

Du inntil korset

da lede meg må.

Bare hos deg

er det nåde å få!

Lina Melås