Kom avsidens med Herren!

Kom avsides med Herren!

 

Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi vandre på hans stier! (Jes 2:3)

Jeg vil lære deg og vise deg den vei du skal vandre, jeg vil gi deg råd med mitt øye». (Sal 32:8)

Vi finner mange løfter i Bibelen om at Gud vil undervise oss. Men for å gjøre det, behøver han redskap og plasser. Ikke minst slike steder hvor vi kan få være litt «avsides», fra alt det vanlige som tar vår oppmerksomhet, så vi kan bli stille og i stand til å høre hva Herren vil si oss. Det er så mye i vårt samfunn som vil ta vår oppmerksomhet, og som påvirker oss. Den Hellige Ånds røst taler i stillheten. Vi trenger derfor å bli stille for å høre.

Jeg vil altså oppfordre, særlig dere som er unge, og som har mulighet til å gå på bibelskole, til å ta vare på den muligheten. At Herren kunne få undervise dere i sitt Ord, det som er fast og sikkert, og som den minste tøddel ikke skal forgå av. Himmel og jord skal forgå, kanskje meget snart, men det usynlige, som Ordet taler om, det skal bestå.

Det er en sak som er viktig for oss: At vi ikke taper vår sjel. Da hjelper det ikke om vi vinner hele verdens rikdom, vi taper likevel. Kanskje synes noen at det skulle være å miste et år av utdannelsen eller noe annet. Men slik skal man ikke se det, men søke Guds rike og hans rettferdighet først, så skal du få alt det andre i tillegg.

Når Herren underviser oss, er det spennende. Det går ikke alltid slik som vi har tenkt. Ja, det går sjelden slik, kanskje nesten aldri slik vi har tenkt. Vi får lære å kjenne oss selv, og vi får lære å kjenne Jesus! Det er de to viktigste sakene i livet. Begge deler er kanskje like overraskende.

Ungdom og eldre, ta vare på tiden og muligheten til å komme litt avsides og bli undervist. Tenk om det kunne bli som når Jesus tar med seg disiplene til et «øde sted»! Det er velsignet å sitte ned på et «stille» sted og lytte, om Jesus vil være der å undervise oss. Da står det at ørkenen og ødemarken skal blomstre. Måtte du få oppleve det!

Av Gunnar Nilsson (bonde/forkynner fra Nybro i Sverige)