Engstede hjerte, opp av din smerte! glemmer du aldeles bort hva du har: Frels…

Engstede hjerte,
opp av din smerte!
glemmer du aldeles bort hva du har:
Frelserens vennskap,
nåde og kjennskap!
Ennå han lever og er som han var.

Minnes hans seier,
husk hva du eier.

Ikke i deg, men i Frelseren kjær.
Ren og rettferdig,
himmelen verdig.
Ikke i deg, men i Jesus du er.

Synden deg plager,
netter og dager.
Dog
du en evig rettferdighet har.
Jesus alene
tvettet oss rene.
Pris være Lammet som syndene bar.

Opp av din dvale,
hør dog Guds tale,
glem ikke bort hva i Kristus du har!
Gud deg ei glemmer,
solen seg gjemmer.
Alltid bak skyene skinner den klar.

Carl Olof Rosenius
(Sb. nr. 429, utdrag)