Hva evangeliet er


Hva evangeliet er

Ordet evangelium er et gresk ord og betyr godt budskap, god nyhet, godt utrop som en taler om, synger og er glad for. Slik kom det et godt budskap ut blant det jødiske folk når David seiret over Goliat. Deres grusomme fiender var slått, og de som var satt fri sang, danset og var glade.

Slik er også Guds evangelium et godt budskap og en nyhet som er gått ut til hele verden gjennom apostlene. Om en ny og endelig David som har kjempet mot synden, døden og djevelen, og har seiret. Og dermed, uten at noen har fortjent det: Satt fri alle dem som var fanget under synden, plaget av døden og i djevelens vold. Har gjort dem rettferdig, frelst og levende. Og dermed gitt dem fred og ført dem hjem til Gud igjen.

Da har de også grunn til å synge, takke og lovprise Gud. Ja, alltid være glade – hvis de virkelig holder fast ved dette og blir faste i troen.

Dette gode budskap, den evangeliske og guddommelige nyhet, kalles også et nytt testamente. Akkurat som en døende mann bestemmer hvordan alt han har eid skal deles ut til bestemte arvinger etter hans død. Slik har også Kristus før sin død befalt og ordnet det slik at etter hans død skulle dette evangelium forkynnes for hele verden. Og gjennom det har han tilegnet alle dem som tror dette, alt det han eide; han gav dem sitt liv som oppslukte døden, sin rettferdighet som utslettet synden, og sin frelse som seiret over den evige fordømmelsen.

Nå kan så det fortapte menneske, død i synd og lenket til helvete, ikke høre større trøst enn dette dyrebare, herlige budskapet om Kristus. Og han må le og glede seg i sitt hjertes innerste, hvis han da tror at det virkelig er slik.

Martin Luther

i «Fortalen til Det nye testamente»