Vær sterk ved nåden i Kristus Jesus

Vær sterk ved nåden i Kristus Jesus
Av Hans Erik Nissen

Hvorfor faller du i samme synd gang på gang? Du ber Gud om å befri deg, men det er ikke blitt noe annerledes. Du sier: Det kan da ikke være riktig at en kristen skal bli i synden?

Det er det heller ikke. Gud har gitt deg en motgift mot synden. Motgiften er ikke en ny beslutning eller en fornyet overgivelse. Kanskje du synes det er underlig, men seiersvåpenet er nåden. Nåden er ikke noe du bare har bruk for etter at du har syndet. Du har i like stor grad bruk for den før du faller.

Nåden er en kraft som gjør deg sterk, men den gjør deg ikke sterk i deg selv. Du eier kraften bare så lenge du blir i nåden. Den kom med Jesus. Gud rekker deg den fra sitt kors. Der gikk Jesus inn under syndens skyld. Men ikke bare det. Han brøt også syndens makt. Han seiret over alle ondskapens makter i deg og omkring deg, og Jesus har dratt deg inn i sitt triumftog.

Du skylder ikke synden noe som helst. Jesus har helt og fullt frelst deg fra dens makt. Jo mer du lever i denne seier, desto sterkere er du. Du seirer ikke i kraft av noe av ditt eget, men alene ved den nåde som gjør deg sterk.

Fra «Han er vår fred»,
Logos Media 2005