TAKK!


TAKK!

Melodi: «I den stille, klare morgen».

Takk for syndenes forlatelse, som gjelder denne stund.
Takk for Golgata og blodets sikre grunn.
La meg se på naglegapet, som du i din side har.
La meg se ennå en gang for meg det var.

Takk, da, Jesus for din frelse!
Du kan synder-hjertet rense!
Nei, det finnes ingen grense
for den kjærlighet du gav på Golgata!

Vet du, syndenes forlatelse, det gjelder også deg.
Si i dag farvel til syndens brede vei.
Hør hvor kjærlig Jesus kaller, ja, han ber og venter nå.

Ingen ting må hindre deg til ham å gå.

Du som strever, kom til meg, sa Jesus, jeg vil være nær.
For jeg Veien, Sannheten og Livet er.
Du er glad i små og store, om vi tviler eller tror.

Og du kjenner også stedet hvor jeg bor.

Lina Melås