Mens vi venter på Jesu gjenkomst


Mens vi venter på Jesu gjenkomst
Av Per Bergene Holm

Talentene

Jesus taler i Mat 25 om talentene han har overdratt til sine tjenere. Talentene er selve frelsen i Jesus, evangeliet. Men det er ikke gitt oss til teoretisk spekulasjon eller til å grave ned.

Jesus vil at den frelse du har mottatt hos ham, skal omsettes i livet ditt. Hva har du ikke fått av ham? Tenk, du har i kraft av hans forsoning fått del i Guds evige kjærlighet, du har mottatt den godhet, mildhet og saktmodighet som er din eneste redning, syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Det er din rikdom, din kapital, at du gjennom Jesus eier Guds vennskap, nåde og kjennskap. Men Jesus vil at du skal la dette få rom i ditt hjerte og at det skal settes i omløp, at det gjennom deg skal nå til andre mennesker.

Jesu sinnelag

Du er ved Jesus gjort i stand til å elske dine medmennesker, vise miskunn og mildhet, godhet og saktmodighet. Det er ikke snakk om selvstrev, men snakk om å gjøre seg bruk av Jesu sinn. «La det sinn være i dere, som og var i Jesus Kristus», sier apostelen i Fil 2:5. Det er gitt deg gjennom frelsen i Jesus, du har møtt og mottatt det hos Jesus. La det være i deg, la det få utfolde seg.

Da skal du snart oppleve at det blir kamp i ditt indre, kamp mellom kjødet og Ånden, mellom ditt kjødelige sinn og det sinn du har mottatt hos Jesus. Da skal du snart få bruk for syndenes forlatelse, når du opplever hvor lite Jesu sinn har fått ta deg i bruk, hvor lite det får utfolde seg i deg.

Men hos Jesus møter du ikke harde ord når du kommer med dine svikt og nederlag, der møter du bare ny nåde og ny miskunnhet. Slik mottar du mer av hans nåde, slik blir du bare enda mer rik på erfaring av rikdommen i hans frelse. Og så får du mer du kan gi videre og sette i omløp, mer av Jesu sinn, mer av hans kjærlighet og miskunn. Og slik er det at Jesus vil at hans frelse skal gå videre til dem vi lever i blant.

Forvaltere

Jesus har sendt ut sine vitner for å forkynne for hele skapningen, men han har i første rekke satt alle sine tjenere til å forvalte den nåde og frelse de selv har mottatt, der de er. For er vi ikke tro her i det små, har vi lite å fare med utover i den store verden. Det er her, i det daglige forvalteroppdraget du og jeg har fått, i våre hjem, på våre arbeidsplasser, blant familie og venner, vi skal få omsette den nåde og kjærlighet vi selv har mottatt hos Jesus. Slik vil Jesus høste der han ikke selv har sådd og sanke der han ikke selv har strødd.

Men, sier du, jeg har så lite av Jesu sinn, jeg har ingenting å gå med til dem jeg lever i blant. Men det er ikke sant! Du som har tatt i mot Jesus har en veldig skatt og rikdom, og du har mottatt en kjærlighet og et sinn som ikke er av denne verden, så sant du har tatt i mot Jesu kjærlighet og nåde til deg, og lever i syndenes forlatelse.

Tro i det små

Om du synes du har lite, slik disiplene syntes da de kom til Jesus med sine fem brød og to småfisker, begynn å dele ut av det du har. «Et lite ord om Jesus, en vennlig utstrakt hånd». Vent ikke på at du skal få så stor frimodighet og synes at du har så mye å gå med. Tenk på disiplene som delte to småfisker og fem byggbrød seg i mellom før de gikk. Hva tror du de tenkte når de gikk der til den første gruppen mennesker som satt i gresset? «Det er ikke nok, nå blir vi til latter og til skam for Jesus»! Men de gikk på Jesu ord og i tillit til ham, og brødet og fiskene ble velsignet mellom hendene deres, så det ble nok til alle. Det skal du også få erfare, akkurat som den enken profeten Elisa kom til. Profeten ba henne ta det hun hadde i huset – en oljekrukke – og få tak i så mange kar som mulig. Det var ikke mye hun hadde, en liten krukke med salveolje. Men kvinnen gjorde som profeten sa, og så lenge det var tomme kar, kom salveoljen til å fylle karene.

Jesus fyller tomme kar

Det mangler ikke på tomme kar i våre omgivelser, i våre hjem, blant våre naboer og arbeidskollegaer, i våre familier og vår omgangskrets. «Sjå, der kjem ein sjuk og fattig, der kjem ein som spør om råd, der ein sviken, der ein hatig – her er nok for offerdåd»! Ta det du har i huset. Gi dem det du selv har fått, la dem få noe av den kjærlighet og glede, tro og håp som du selv har fått hos Jesus. Du blir ikke fattigere av det. Og enda større, gjennom dette lever du i evangeliet, gjør deg bruk av det, og slik blir du bevart i avhengighet av Jesus. Evangeliet blir mer enn teori, det blir ditt liv og din kilde, en kilde som veller fram ikke bare til liv for deg selv, men til liv og glede for dem du omgås. Og det var det Jesus ville. Det er slik han vil at du skal vente hans gjenkomst. Ja, det er bare slik du kan vente hans gjenkomst.