Men jeg bad for deg…


Men jeg bad for deg…
Av Hans Erik Nissen

«Men jeg bad for deg at din tro ikke måtte svikte». Luk 22:32

Vi står midt i en veldig åndskamp, for satan krever å få oss i sin makt. Er vi ikke klar over dette, går det oss på samme måte som disiplene den natten de alle sviktet ham. Disiplene var opptatt av hvem av dem som var den største. Dette fylte så mye av deres sinn, at det ikke var plass for Jesu advarsel. Som blinde gikk de frem mot deres livs største nederlag.

Kanskje du kjenner deg selv igjen i det som skjedde her? Du overså alle fareskiltene. Som bedrøvet gikk du frem, og våknet først opp da det var for sent. Syndens bitre ettersmak brente i sjeledypet. Nettopp du skal vite at før ditt avgrunnsdype fall, var det en som bad for deg. Han bad om at din tro ikke måtte svikte. Det kan så lett skje når du er falt i synd. Da kommer satan og sier at nå er alt håp ute. Men det er ikke sant. Jesus har bedt for deg, og da er det håp.

Møt Frelserens blikk! Gjennom det ser du inn i hans hjerte. Der inne er det plass for en synder som deg. Gå for deg selv. Gråt angerens tårer og bekjenn din synd. Da sender Jesus deg en særlig hilsen og forsikrer deg om at han er oppreist til rettferdiggjørelse for deg.

Fra «Han er vår fred»,

Logos Media 2005