At de må bli frelst

At de må bli frelst
Av Ingar Gangås

Da Paulus hadde hatt det himmelske syn utenfor Damaskus, ble han aldri mer den samme. Møtet med Jesus til frelse fikk betydning for livskursen videre. Fra da av lå det som en hellig brann på hans hjerte at alle måtte få høre evangeliet. Han arbeidet seint og tidlig. Det ble nattevåk, motstand og fengsel. Men Gud hadde åpnet en dør for evangeliet. Han vitnet for jøder og hedninger, konger og myndigheter. Overfor kong Agrippa sa han: «Derfor, kong Agrippa, ble jeg ikke ulydig mot det himmelske syn.» Det var Kristi kjærlighet som drev ham.

Ropet fra Makedonia, «Kom over og hjelp oss!» står fremdeles ved lag. Misjonsbefalingen om å gå ut i all verden med evangeliet gjelder fortsatt. Når Bibelen beretter om endetidstegnene, sies det samtidig at «evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme».

«Fullfør din tjeneste,» sa Paulus til sin nære venn og medarbeider Timoteus. I dag gjelder det deg. Du fristes kanskje til mismot. Alt det vonde som skjer i verden, skremmer deg. Frafallet fra Guds ord fyller ditt hjerte med sorg. Det verste er at du selv er blitt så kald og likegyldig. Da skal du høre at Jesus ikke regner med deg, men han stoler på sitt eget Ord. Han vil at alle skal få høre livets Ord forkynt.

«Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende» (Matt 28:19-20)!