Ha inderlig kjærlighet til hverandre

Ha inderlig kjærlighet til hverandre
Av Hans Erik Nissen

«Fremfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde med synder.» ( 1 Pet 4:8)

Guds ord minner oss ofte om kjærligheten til brødrene. Kanskje undrer du deg over at dette blir understreket så sterkt. Men kjærligheten er selve livsnerven i det kristne fellesskapet. Mangler den, blir det innbyrdes forholdet mer og mer konfliktfylt. Sladder og mistenkeliggjørelse vinner innpass. Avstanden blir større og større, og forholdet blir mer og mer kaldt.

Et kristen felleskap trives bare når mangfoldigheten av synder blir skjult. Det finnes synder som må påtales. Det finnes forhold som må gjøres opp. Det kan også være tilfeller hvor veiene må skilles, slik det skjedde for Paulus og Barnabas. Men fremfor alt skal vi ha inderlig kjærlighet til hverandre, så syndene kan bli skult.

Den «retthaveriske» holdningen er farlig. Den viser seg ved at du stadig kjemper for å få rett. Skjer ikke det, føler du at rettferdigheten lider nederlag.

Du skal være klar over at det aldri skjer. Rettferdigheten kan ikke tape. Den kan heller ikke undertrykkes i lengden. Dette gjelder også din rett. Herren vil selv føre den fram.

Endelig er det jo ikke helt sikkert at du har så mye rett som du tror. Det fleste saker har mer enn én side.

Den «retthaveriske» holdningen fører lovens ånd inn mellom brødre. Den får fellesskapet til å slå revner som det kan ta mange år på å få legt.

Vi skal ikke gjøre alt grått. Det er forskjell på sort og hvitt. Guds ord taler om ubotferdige syndere, som skal under menighetstukt. I den kristelige kjærlighets navn kan det være en farlig tendens til å kaste sannheten over bord. Det er ikke noen farbar vei. Uten kamp kan ikke sannheten bevares.

Men i alt og gjennom alt skal vi ha inderlig kjærlighet til hverandre. Kjærligheten er ikke ettergivende. Den er tilgivende. Uten den kan vi ikke leve. Kjærligheten er livsnerven mellom deg og Gud, og mellom deg og din bror.

Fra andaktsboken «Ett er nødvendig», Lunde Forlag.