Det sanne lys

Det sanne lys
Av Ingar Gangås

«Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter» (2 Pet 1:19).

Morgenstjernen er Jesus. Da Jesus ble født måtte mørket vike. Det sanne lys kom til verden. Himlenes rike var med ett kommet nær. Engleskaren lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, blant mennesker hans velbehag. Hyrdene gjorde det eneste riktige. De skyndte seg til Betlehem for å se barnet som var født.

Jesus kom i tidens fylde og ble det Guds Lam som bar all verdens synd. Han oppfylte loven og åpnet veien til Gud. Dette gjorde han for deg. Etter Adams fall sto mennesket utenfor en stengt himmeldør, men nå har den andre Adam blitt døren inn til Guds rike. Han er en Guds rettferdighet til frelse for hver den som tror. Lovet være Gud som sendte oss sin enbårne Sønn for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv!

Snart kommer Jesus igjen. Han kommer hastig. Du skulle gjøre som hyrdene. Skynd deg til Jesus! Han kan du tro på, for han er Veien, Sannheten og Livet. Vi synger i en julesang (nr. 622 i Sangboken):

Så la oss gå med stille sinn,
som hyrdene til barnet inn.
Med gledestårer takke Gud,
for miskunnhet og nådebud.

Jesus kan i sannhet skape lys i mørket! Men den store sjelefienden vil gjerne ta fra deg gleden i Jesus. Får han ikke ført deg inn i mismot, så lokker han deg til hovmod. Hvor mange har han ikke ført vill på denne måten. Er du en av dem? Du mistet blikket på Guds Lam. Så ble du fristet til å gi opp, eller du begynte å rekne med deg selv slik at det ble til fall for deg.

Kanskje du ville oppleve ekstraordinære ting, eller du søkte din trøst i noe som du opplevde med Jesus for lenge siden. Peter hadde også en slik opplevelse han kunne ha rost seg av. Det var den gangen han var på det hellige berg sammen med Jesus og hørte røsten fra himmelen uttale: Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i. Peter var svært begeistret den gangen, og ville bygge hytte der på fjellet. Men nå vitner han om noe som er mye bedre å bygge på: Desto fastere har vi det profetiske Ord.

Har du et ønske om å møte Jesus og få komme heim til himmelens skjønne land? Ja, du lengter etter den dagen. Men du synes veien blir lang. Mørket bare øker på både i deg og omkring deg. Da skal du vite at Jesus er den samme nå som før. Hans Ord er til å lite på i dag som tidligere.

For det første er det himmelske budskap like sant i dag som det alltid har vært. Det er uforanderlig. Bibelens Ord holder i liv og død. Du kan ha tillit til Bibelen! For det andre forteller Ordet at Jesus er den samme. Han er den eneste som kan tilgi synd og gi deg evig liv. Du kan stole på Jesus! Gud er fornøyd med sin enbårne Sønn. Tro på ham og du skal bli frelst! Da blir det grunn til å synge med Brorson (nr. 120 i Sangboken):

Å du kjære Jesu navn!
Min forløsnings morgenrøde.
Paradisets førstegrøde.
Bange sjelers trygge havn!
Troens sterke seiersfane.
Håpets rette ankergrunn.
Lyset på min trange bane.
Trøsten i min siste stund!