Lyset fra Golgata

Lyset fra Golgata

Av Tore Mangelrød

Vi er inne i mørketiden nå, det er slutt på de lyse kveldene hvor vi kan arbeide ute. Det er godt å komme hjem fra arbeid, spise middag og legge seg ned på sofaen og lese i lys av lampene rundt i stua.

Vi som arbeider ute er avhengig av kunstig lys fra morgenen av. Etterhvert viker mørke, og dagslyset gjør sitt inntog. En formiddag la jeg merke til ei lampe som stod og lyste. Men det var ikke behov for den fordi sola og dagslyset var kommet.

Vi leser i Bibelen om syndens mørke, og vi erfarer det i oss og rundt oss. Så er det store spørsmålet: Hva slags lys har du fått?

Lever du i mørke med ei kunstig lampe som du kan flytte med deg? Da er det du som bestemmer hvor det skal lyse. Den kunstige arbeidslampa lyser opp et lite område rundt deg selv. Du selv blir sentrum i tilværelsen.

Da må jeg spørre deg: Har det blitt høylys dag i kristenlivet ditt? Hvordan går det til? Jo, Gud sender lys fra Himmelen, og da er ikke jeg sentrum lenger, men Jesus alene er lyset.

Vi leser i Luk 23 om Jesus på korset: Det ble et veldig mørke fordi all verdens synd – også din – ble lagt på Jesus. Der hører vi om to røvere. To tragiske liv, der synden fikk røve sitt bytte, snaren var gått i lås. Dommerens ord var uttalt: «Du skal dø!» Den ene erkjenner sin synd. «Vi er under samme dom, vi får det vi fortjener etter våre gjerninger.» Her var i sannhet ingen lysning. Hender og føtter var naglet fast til korset. Smerten trengte gjennom hele kroppen. Da i Dødens mørke, når var alt håp ute, da ser han Jesus.

Denne han har ikke gjort noe galt! Røveren ser lyset fra Golgata. «Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden.» (Joh 1:9)
Dette lys var hentet fra Himmelen. «I ham var liv, og livet menneskenes lys.» (Joh 1:4) Fordi Jesus er ren og fortjener å leve, har han plass til dine synder.

Så er det et kors mellom de to røverne. Det er lys i mørke. Den ene røveren gikk inn i dagslyset. Hvordan? Ved å høre Jesu ord: «I dag skal du være med meg.» Han kom altså inn i paradis i følge med Jesus, bak Jesus – Jesus dekket ham. Da han møtte Gud – sto Jesus der. Det er Lyset fra Golgata! «Meg til frelse meg intet vet uten deg, Guds lam.» Da blir jeg satt til side, arbeidslampen duger ikke lenger. Lyset fra Golgata har gitt et større utsyn – Jeg ser like inn i Guds ansikt – i Guds velbehag. Jeg har fått lys og utsyn mot evigheten. Derfor synger vi Golgata-sangen, derfor er våre vitnesbyrd opplyst med lyset fra Golgata: «Her på Golgata hvor Jesus led, er jeg fri!«

Røveren Barrabas, han som gikk fri fordi Jesus ble hengt på hans kors, stod kanskje på Golgata og skalv og undret seg. Han så til korset – og han så offerlammet Jesus henge på sitt kors.

Løft deg sjel til Golgata, Til de dype vunder! Evig liv går ut derfra, Til hver fattig synder. (Sb 272)

Kom da, synder, betrakt rett nøye, Hvem som der utgjød sitt hjerteblod! (Sb 195 v.3)

Sist oppdatert: www.nll. no