Gud er all trøsts Gud

Gud er all trøsts Gud
Av Immanuel Fuglsang, Danmark

Jeg vil gjerne gjennom disse linjer viderebringe noe som har vært og stadig er til stor trøst for mig. Og fordi Guds ord er levende, tror jeg at det også kan bli til hjelp for noen av leserne av «Lov og Evangelium» .

I Paulus’ andre brev til korinterne, kap. 1, vers 3-5 kan vi lese følgende: «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, barmhjertighetens Far og all trøsts Gud, han som trøster oss i all vår trengsel, for at vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst vi selv blir trøstet med av Gud. For likesom Kristi lidelser kommer over oss i rikt mål, så er også vår trøst rikelig ved Kristus.»

Midt i en tid hvor det settes spørsmålstegn ved mangt og meget, er det en glede å få lov å oppleve, at Ordet fra Gud i vår Bibel nettopp er til å stole på. Det holder når alt annet vakler. For Jesus har sagt med tanke på de siste tiders tegn og sin gjenkomst: «Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå.» (Matt 24:35)

La oss bruke vår kostbare tid til å samle oss skatter i himlen, som Jesus uttrykker det i Matt 6:20. Da får vi også lyst til og mulighet for – hver på sin plass – å gi disse skatter og rikdommer videre til andre.

Jeg vil slutte dette innlegg med å sitere to sangvers:

Å salige hvilested Ved Jesu hjerte! Der har jeg i uro fred Og trøst i smerte. Der lindring jeg har i savn Og lys i mørke, I stormen en sikker havn, En brønn i tørke.

Sb 295, v.3

Hele veien går han med meg, Er min hjelp i all min nød, Gir meg nåde, når jeg prøves, Styrker meg med livets brød. Skulle enn mitt hjerte tørste, Veien bli meg tung og lang. :/: Gledeskilder kan av klippen Springe frem så mangen gang . :/:

Sb 324, v.2

Sist oppdatert: www.nll. no