Han er min frelser, herre og konge!

Han er min frelser, herre og konge!
Av evangelist Ubaldo Marca, Peru

«Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem: Gå inn i landsbyen like foran dere. Der skal dere straks finne en eselhoppe som står bundet, og en fole sammen med den. Løs dem og lei dem hit til meg. Hvis noen sier noe til dere, skal dere svare: Herren har bruk for dem! Da skal han straks sende dem. Men dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var sagt ved profeten: Si til Sions datter: Se, din konge kommer til deg, saktmodig, ridende på et esel – på trelldyrets fole. Disiplene gikk da av sted og gjorde som Jesus hadde pålagt dem. De hentet eslet og folen, og la kappene sine på dem, og han satte seg på dem. Mange i den store folkemengden bredte kappene sine ut på veien, andre hogg grener av trærne og strødde på veien. Folkemengden som gikk foran og de som fulgte etter, ropte og sa: Hosianna, Davids sønn! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste! Og da han drog inn i Jerusalem, kom hele byen i bevegelse, og de spurte: Hvem er dette? Og folket svarte: Dette er profeten Jesus fra Nasaret i Galilea.»

Matt 21:1-11

Det er 5 dager igjen til påske. For jødene er påsken en veldig viktig høytid. De minnes at de ble fridd ut fra Egypt, og alle førstefødte ble reddet når lammets blod var malt på dørstokken. Det var Gud selv som utfridde dem fra fangenskapet.

På Jesu tid var jødene underlagt romerne, og de ventet på en som skulle være en frigjører fra fienden. Han skulle stille seg i front mot romernes undertrykkelse.

Dette er profeten skal komme, ropte de. Så ville de ta Jesus med makt og gjøre ham til konge.

Se din konge kommer
Alt dette skjedde slik det var forutsatt hos profeten Sakarja. «Rop med fryd, Sions datter! Rop høyt, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han og full av frelse, saktmodig er han og rir på et esel, på den unge eselfolen.» (Sak 9:9) Dette ble profetert 520 f. Kr. og gikk nå i oppfyllelse.

Eselet ble bare brukt til fredelige hensikter, og Jesus kom som fredsfyrste. Når vanlige konger kom så var det til hest og i makt, men Jesus skulle utfri sitt folk gjennom lidelse og død. Derfor kom han på et esel. Folket forstod det ikke, og disiplene skjønte heller ikke dette som skulle skje.

Den store folkemengden ropte: Hosianna, Davids sønn! Det var stor glede mellom folket da Jesus red inn i Jerusalem. De ropte: «Frels oss!» Men de forstod ikke at han skulle frelse dem gjennom lidelse og død.

Frels oss!
Det kan være at også vi roper: «Frels oss!» Det kan være at du og jeg også roper: «Frels meg», uten at vi ser korset, uten at vi vet hva vi snakker om. Det vi roper om kan gjelde våre materielle behov, våre daglige behov og ikke om frelse fra våre synder.

Kjære venner, vårt problem er våre synder! I våre synder er vi fortapt. Den som ikke har nød for sine synder er overfladisk. Ditt problem er din synd!

I teksten vår leser vi: «Da han drog inn i Jerusalem, kom hele byen i bevegelse, og de spurte: Hvem er dette? Og folket svarte: Dette er profeten Jesus fra Nasaret i Galilea.»
Det var mange mennesker som ropte fra mange forskjellige steder. De spurte seg i mellom: Hvem er han? De kastet sine klær for han, og ropte: Hvem er dette?
Kanskje du også spør: Hvem er Jesus?

Her er hemmeligheten! Noen har Jesus som en amulett, slik at det skal gå godt for dem i dette livet. Andre kjenner ham som en historisk person, mens atter andre sier: Jesus er min frelser, min herre og min konge!

Dersom Jesus er din frelser, herre og konge. Ja, da har du alt du trenger for tid og evighet. Da er du frelst! Når du i din nød roper til Jesus – frels meg! Da frelser han deg!

Det er bare få dager igjen til påske. Dersom du bare har lært Jesus å kjenne som en historisk person, så er du fortapt. Har Jesus kommet i andre rekke i livet ditt? Måtte han få førsteplassen!

Jesus kom til verden for å søke syndere. Det er han som kaller på deg nettopp nå. Hør Jesus kall! Det er en plass under Jesu vinger for deg!

Når du blir kjent med Jesus skal du slippe å spørre med folkemengden: «Hvem er han?».
Nei, du skal få bekjenne: Han er min frelser, herre og konge!

Fritt etter tale på bibelkurs i Arequipa søndag 14. april. Oversatt og bearbeidet ved JE og DRL.

Sist oppdatert: www.nll. no