Bekjenn din synd for Herren!

Bekjenn din synd for Herren!
Av Celso Valdiglesias, Peru

«Da jeg tidde, ble mine ben borttært, idet jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommerens tørke. Sela. Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa: Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren! – Og du tok bort min syndeskyld. Sela.»

Salme 32:3-5

For en vantro er det lett å leve i synden, for han frykter ikke Herren. For en verdslig er det å leve i synden normalt. En troende kan ikke leve i synden. Da blir vi dømt i våre hjerter.

Å falle i synd

Her ser vi kong David. Han falt i synd til tross for at han var et Guds barn og til tross for at han kjente Guds ord. Så skjulte David synden. Han prøvde å fortrenge det han hadde gjort. Men det var likevel synd for Gud. David greidde ikke å skjule synden.

Gud hadde lagt noe ned i Davids samvittighet. Og hans samvittighet ble vondere for hver dag som gikk. Han ble uten håp og var kommet under dommen med sitt liv. Dersom du som troende faller i synd, så har du ikke ro i din samvittighet. Du kjenner «den tunge hånd» som ligger på ditt hjerte.

Gud ser alt

Så måtte David bekjenne sine synder for Herren. David tenke kanskje å skjule sine synder for Gud, men samvittigheten dømte ham. Gud ser alt i ditt liv, hvert minutt – alt du gjør både av godt og vondt.

Lyset fra Gud opplyser det aller innerste i et menneske. Derfor kan du ikke skjule noe for Gud. Jeg kan si til dere at jeg er et perfekt menneske, men overfor Gud kan jeg ikke skjule synden.

Vi levde alle langt borte fra Gud. Ingen levde slik Gud ville, og en dag skal vi alle sammen stå for Gud med våre liv

Så kommer Jesus og leter etter synderen, etter syndige mennesker. Han kommer til deg også, så du kan få bekjenne dine synder for ham. Han vil gjerne få ta bort dine synder. Det skjer ikke fordi du kommer, men fordi du kommer til ham, han som vil at vi skal bekjenne våre synder for ham.

Dommen i samvittigheten

David kjente dommen i sin samvittighet og denne dommen lå tungt på Davids hjerte. Derfor måtte David si: «Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren!» Han måtte bekjenne all synd!

Gud så Davids hjerte, og han så at David måtte søke Kristus. Slik ser han også ditt hjerte, og han ser om du er sann i ditt hjerte. Det var en hjertesak for David. Så fikk han også oppleve syndenes forlatelse for Jesu skyld.

Alt i Jesus

Slik ville Jesus at den enkelte av oss skulle komme fram for ham. David fikk hvile i dette at Jesus ikke ville kaste ham fra seg. Vi har det samme løftet i Guds ord. Vi kan få ha det samme håpet til Jesus.

Vi har fått høre at Jesus kom for å gi oss lyset og sannheten. I Jesus har vi alt. Han er den eneste som kan frelse oss.

Dersom vi lever i synd stenger vi Guds ord ute. Velger vi synden setter den et skille mellom oss og Gud. Derfor kom David fram for Gud og bekjente sine synder. Han søkte fred med Gud.

I dag stiller Jesus seg foran deg – det er deg det gjelder. Lytt i dag til Guds røst når du hører Guds ord.

Fritt etter andakt på bibelkurs i Arequipa fredag 4. april. Oversatt og bearbeidet av JE og DRL.