Nytt fra Bibelskolen – 2003

I skrivende stund er vi allerede halvveis i det andre semesteret dette skoleåret. Det er et privilegium for både elever og lærere å få sitte ned og fordype seg i Guds levende ord. For det er «nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.» (2Tim 3:16-17) Ja, det er i sannhet et virkekraftig ord vi har å gjøre med, som ikke minst kan gjøre «vis til frelse ved troen på Kristus Jesus.» (2Tim 3:15) Derfor trenger vi også til forbønn, slik at både lærere og elever kan bli bevart i den enfoldige troskapen mot Ordet, at lærerne kan ha en disippeltunge til å trøste med Guds ord, og sammen med elevene også kan ha et øre som hører lik en disippel (Jes 50:4).

Elevene har den siste tiden hatt et praktisk prosjekt. De har bygget en modell av tabernaklet, og har virkelig lagt iver i arbeidet for å få alle detaljer til å være så riktige som mulig. Det nærmer seg nå montering, og det skal bli spennende å se tabernaklet ferdig. Tanken er at modellen skal kunne brukes i undervisningen i årene som kommer. Prosjektet har gitt mersmak, så det kan nok tenkes at de neste kullene kan få noen tilsvarende praktiske prosjekter å arbeide med.
Når det gjelder den nye personalboligen, Bøkly, så har håndverkerne gjort seg ferdig, men det gjenstår en del malerarbeid mv. Det meste av dette skal etter planen gjøres på dugnad, men vaktmester Martin Fjære tar nok også sin del og vel så det. Sammen med Liv Jorunn og barna flytter han inn så snart det blir ferdig. Furulund og kjellerleiligheten på Bøkly håper vi på å få leid ut til andre.

Byggingen har gjort et stort innhugg i skolens og misjonens kasser, slik at den økonomiske situasjonen for tiden er anstrengt, til tross for at misjonen har lånt bort alle de midler den har hatt til disposisjon. Utleie til politi, flyktninger og andre har gitt meget gode inntekter i mange år, men nå er det ingen leietakere og utsiktene til utleie er dårlige. Det gir en ny økonomisk situasjon for skolen og misjonen. Men Gud som har sørget for skolen så langt, er mektig til å sørge også for dette. Måtte vi bare fortsatt få eie Guds velsignelse over skolens undervisning og virke.

 

Per Bergene Holm, rektor