Godt nytt år

Godt nytt år

Vi har nettopp ønsket hverandre godt nytt år! Slik vil vi også gjerne hilse alle dere våre lesere! Men, som du vil se hvis du leser dette lille bladet, så har vi ikke noe nytt i vente i denne verden. Det er bare en ting som i egentlig forstand er nytt og stadig fornyes; – det er livet i Gud. Og Guds nåde, den er ny hver morgen! (Klag 3:23)

Men vi selv og vår verden eldes for hvert år og alt går mot en avslutning. Ingen kan benekte at det er mørke skyer over horisonten i 2003, med fare for storkrig, frykt for terror, sultkatastrofer, økende fattigdom og en værsituasjon som skaper frykt og uro…

Og midt i alt dette mørke skinner det et lys fra himmelen. «Jeg er verdens lys,» sier Jesus. (Joh 8:12)

Dette lyset ville vi gjerne være med å formidle inn i det nye året. Og i dette lyset skinner denne store sannhet fra Jesu munn: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø.» (Joh 11:25-26) Det er godt å ha med seg inn i 2003!

Godt nytt år i Jesu navn!

Red .