Når Gud velsigner blir det nok!

Når Gud velsigner blir det nok!
Av Ludvig Hope (1871-1954)

«Men hva er dette til så mange?»

Joh. 6,9.

Gud har lagt inn i menneskelivet to underlige krefter som han har gitt navnet velsignelse og forbannelse. Som et skjult, men sterkt strømdrag smyger de seg gjennom hvert enkelt menneskeliv, gjennom hus og hytte og ut til folk og land. Når Guds velsignelse er med oss, blir det alltid nok. Da gror det på marken, da øker maten i deigtrauet, i gryten og i matfatet. Men kommer forbannelsen over oss, da smyger skjulte ormer inn i alt; de tærer ut og får alt til å svinne bort mellom hendene våre.

Der hvor det har vært nok, der blir det meget for lite til noen få.

Således er livets tale, og alle som undres over dette, gjør vel i å lese kapittel 28 i 5. Mosebok. Der vil de finne svar på spørsmålet.

Der Filip får så altfor lite, hvordan han regner, der blir det mer enn nok under Jesu signende hender.

Hva skal vi så gjøre for å eie Guds velsignelse?

For meg kommer en del av svaret slik: Vær en ærlig og flittig arbeider i den stilling du nå har. Vær fornøyd med det du har og misunn ikke andre. Ta vare på det du eier, spar det du kan, og hjelp andre så langt du rekker, der du tror det er rett å hjelpe.

La intet gå til spille, det sier han som eier alt.

Legg så hendene dine sammen og be Gud velsigne ditt arbeid, din mat og alt det du eier! Der går veien inn under Guds velsignende hender.

Gud sign vårt arbeid og vårt folk,
ver ogso med kvar sanningstolk,
kom inn og ver i heimen vår,
sign du i dag den mat me får!

Fra andaktsboka boka «Et ord i dag»