Kristus, vår rettferdighet

Kristus, vår rettferdighet
Av Øivind Andersen (1905 – 1994)

Ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved sin egen lydighet eller ved sine egne lovgjerninger. Den som for alvor går inn for det, kan komme langt i å innrette sitt liv etter lovens bud og forbud. Han kan komme langt i menneskelig lydighet mot loven. Men det kan ikke hjelpe ham det aller minste i hans gudsforhold.

Det er blitt sagt: «Vi må gå lydighetens vei helt til slutt!» Men lydighetens vei har ingen slutt. Loven krever fullkommenhet og syndfrihet av oss. Med alle våre lovgjerninger står vi dømt og anklaget overfor Gud. Vår lydighet rekker ikke til. Den gjelder ikke i det hele tatt. Den som prøver å tekkes Gud på lydighetens vei, går fortapt.

Allikevel er det ett sted denne lydighetens vei tar slutt for oss: «Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror!» (Rom 10:4)