Frigjort og lykkelig!

Frigjort og lykkelig!
Jakob Traasdahl

(…) Dessuten ser man ikke dypet av hjertets fordervelse før strålene fra nådens sol bryter inn i sjelen. Da først oppdager man vantroens og selviskhetens dypeste røtter. Da ser man hvor utrolig tilbøyelige vi er til å forarge oss på «korsets og forkynnelsens dårskap»!! Selv om en VET at det bare er den alene som kan gi virkelig frelse for de fortapte.

Ta du derfor imot dette glade budskap igjen, og la ingen ta ifra deg den rett du har som en synder!! Legg nøye merke til at det er som synder, som fredløs, hjelpeløs og ugudelig du har rett til å ta imot en full, fri frelse ved Jesu blod. Du har ikke rettighet som from og vil heller aldri få det, selv om du slet deg til blods i kampen mot synden.
«Kom til Ham den levende stein.» Selv om du føler deg hard, kald og død som en stein så skal du bli gjennomstrømmet av den levende steinens liv når du hviler på Ham !!!

Gud være lov og takk for at det er åpnet en kilde i Davids hus mot synd og urenhet, og fordi man ikke trenger noe annet adgangstegn enn å være en trengende, hjelpeløs synder.