Gjort til synd for meg

Gjort til synd for meg
Av Jon Espeland

Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.

2Kor 5:21

Jesus er den skjønneste av alt i denne verden. Fra hans navn stråler det et lys som ingen kan slukke. Alt mørke og all ondskap i denne og den kommende verden, om det er aldri så mørkt og aldri så ondt, så kan den ikke fortrenge et eneste grann av det lysende Jesu-navnet! Hans navn er den evige klippe, den evige sol, selve evighetens lys! (Luk 1:78-79)

I mitt og ditt liv er det intet lys dersom Jesus ikke er vårt lys. Jovisst kan være lyspunkter og jordiske gleder i ethvert menneskes liv. Men det sanne lys, det som opplyser hvert menneske og det som oppsluker døden og alt mørke, det finnes bare hos ham som har sagt: «Jeg er verdens lys!» (Joh 8:12) Og som fortsetter: «Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.»

Dette lyset stråler aller sterkest ut fra Golgata, dette ynkelige høydedraget utenfor Jerusalem hvor de mektige romerne henrettet sine dødsdømte forbrytere. På dette usle sted tenkte jødenes rådsherrer ved romernes hjelp å slukke lyset fra Nasaret for godt. Men de visste ikke at de da var redskap til å tenne nådens sol som siden har skint og opplyst tusener av hjerter utover den hele jord, og som har brakt håp og liv og glede til fattige syndere.

Dette budskap, – som etter menneskefornuften både er ynkelig og anstøtelig, – det at Jesus ble hengt på et kors for å frelse andre, ja, det er selve frelsesklippen og gledesgrunnen for den som i Jesus har funnet frelse og redning for alt sitt eget!

For når alt i meg er mislykket, syndig og forkastelig, – da får jeg se opp til ham som er troens opphavsmann og fullender (Heb 12:2), han som ble gjort til synd, til min synd. Ja han ble gjort til det som er mitt livs store hovedproblem; – at jeg er og blir en synder!

Men så ble Jesus gjort til synd for meg, for at jeg i ham skal bli rettferdig for Gud.

O, du forunderlige Gud!

Ha takk, Herre Jesus!