Kjærlighetens banner


Kjærlighetens banner
Av Olaf Klavenæs

Han har ført meg til vinhuset, og hans banner over meg er kjærlighet. Høys 2:4

Legg merke til at det står «han har ført meg» i dette verset! Bruden går ikke selv inn i vinhuset. Det er brudgommen som fører henne inn! I Høys 1:4 sier bruden det slik: «Kongen har ført meg inn i sine kamre.»

Bibelen består av 66 bøker, 39 i Det gamle testamente og 27 i Det nye testamente. I disse kamre har bruden fått se seg selv og sin synd slik hun bekjenner i kap. 1:5: «Sort er jeg, men yndig.»

Nå er det mange som har bekjent at de er sorte. Vi finner Kain i 1M 4:13: «Da sa Kain til Herren: Min misgjerning er større enn at jeg kan bære den.» Hans konklusjon er: «Jeg er sort!»

Vi ser også Judas i Matt 27:4: «Jeg har syndet da jeg forrådte uskyldig blod!» Også han måtte si: «Jeg er sort!»

Men det står ikke om noen av dem at de kom tilbake til Jesus, – så brudgommen fikk føre dem inn i sine kamre, i vinhuset. Nei, Kain gikk bort fra Herrens åsyn og Judas tok sitt eget liv.

Jeg er sort! – og bak dette ligger fortapelsen, et evig mørke. Tenk i evighet å være sort, fortapt, uten håp…

Men bruden legger til dette: «…men yndig.» Det er brudgommen som gjør den sorte synder til sin yndige brud!

Profeten Jesaja ser Herren i hans herlighet der det ropes: «Hellig, hellig, hellig er Herren, hærskarenes Gud!» Da utbrøt profeten: «Ve meg! Jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper. Og mine øyne har sett kongen, Herren, hærskarenes Gud.» (Jes 6:3-5)

Ja, slik er det når syndere får møte en hellig Gud!

Så får Jesaja videre møte en Gud som både ville og kunne rense ham. Der var et alter, og fra alteret ble det tatt en sten. Den blir ført bort til han s lepper og profeten får høre det livgivende budskap: «Se, denne har rørt ved dine lepper, din misgjerning er tatt bort, og din synd er sonet.» (Jes 6:7)

«Jesaja, du er ren!» Jesaja kunne istemme med bruden: «Sort er jeg, men yndig.» Sort i seg selv, men yndig i Jesus! Har du fått se dette? Det gjelder deg også!

Vinhuset er Bibelen

Bibelen er i sannhet det rette vinhus! «Vin gleder menneskets hjerte, den gjør ansiktet mer skinnende enn olje, og brød styrker menneskets hjerte.» (Sal 104:15)

Profeten Jesaja sier det slik: «Herren, hærskarenes Gud, skal på dette fjell gjøre et gjestebud for alle folk, et gjestebud med fete retter, et gjestebud med gammel vin – med fete, margfulle retter og med klaret, gammel vin.» (Jes 25:6)

Den gamle vin er det som kalles ur-evangeliet. Det var det første evangelium som lød på denne jord. Det ble talt til slangen med Adam og Eva som tilhørere i 1M 34:15: «Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl.»

Denne profeti ble oppfylt på korset! Der ble slangens hode knust! Ja, Jesus «avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset.» (Kol 2:15)

Korset er et seiersmerke! Du, – denne vin gleder hjertet!

Kjærlighetens banner

«Hans banner over meg er kjærlighet,» leste vi innledningsvis. Vi møter dette banneret i 2M 17:15: «Så bygde Moses et alter og kalte det: Herren er mitt banner.»

Banneret ble brukt i krigen, og de som kjempet i kampen, samlet seg under banneret. Det var samlingsmerket og samlingsstedet!

Der skal også Guds folk samles. Vårt banner, vårt samlingsmerke er korset der Gud i sin kjærlighet utøste sin vrede over oss i Kristus, – vår stedfortreder og brudgom!

Løft ditt blikk du kristenflokk, se korsets tegn Flammende på himlen over jordens egn! Se det stråler nå på nådens fane ned! Fold det korsets merke ut!

Det skal gi oss mot i kampens hete strid, Det skal klarne blikket i den onde tid, Det skal drive ungdomsmotet fram med kraft, Fold det korsets merke ut! Thomas B. Barratt (sb 454)

«Dra inn! Dra inn gjennom portene, rydd veien for folket! Bygg, bygg veien, rens den for stein, løft et banner for folkene!» (Jes 62:10)

Det er korsets merke som skal løftes for syndere også i dag, – for det er ikke frelse i noe annet. Skal du nå himmelen, så må du være under dette banner!

Banneret er kjærlighet!

«Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner.» (Joh 15:13) Dette sier Jesus. Ja, han satte sitt liv til også for sine fiender.

«For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. For knapt nok vil noen gå i døden for en rettferdig – skjønt for en som er god, kunne kanskje noen ta på seg å dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.» (Rom 5:6-8)

Kristus døde til fastsatt tid for ugudelige! Der er du med, – du som leser disse linjer. Jesus døde for deg!

«Og likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal Menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» (Joh 3:14-16)

Kobberslangen i ørkenen var samlingspunktet for dem som var blitt bitt av giftslangene. Det var frelse i å se på kobberslangen. Det er frelse i å se på korsbanneret!

Under dette merke stod de gamle før, Under dette merke enn Guds helter dør. Skulle vi da svikte der hvor de stod fast? Fold det korsets merke ut! (sb 454)

Jo klarere syn du får på den korsfestede, jo større glede får du i hjertet.

«Du har gitt meg glede i mitt hjerte, større enn den de andre har når de har overflod av korn og most.» (Sal 4:8)

Gleden over å få leve i syndsforlatelsens rike er den eneste sanne glede. Verdens glede er tom, den varer så kort. Men å glede seg i frelsesverket, – det besvarer Gud ved å gi enda større glede i Herren. Guds ord sier at vi skal få glede oss og fryde oss i ham.

«Gled dere i Herren! Dere rettferdige, fryd dere! Og juble, alle oppriktige av hjertet!» (Sal 32:11)

«Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!» (Fil 4:4)

Denne gleden kommer ved et syn. Gleden kommer ved å skue Jesus, det Guds lam som bærer verdens synd.

Englene begjærer å skue inn i frelsesverket, og de undrer seg. Men frelsen gjelder ikke dem; – nei, den er for fortapte mennesker.

Er du fortapt i deg selv? Frelsen er for deg!

Menneskesønnen «er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.» (Luk 5:32) «…og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.

Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet.» (Rom 3:24-25)

Gud viser sin rettferdighet ved å stille Jesus fram for oss. Jesus har betalt alt vi skyldte Gud. Dette roper han til oss gjennom profeten Jesaja: «Trøst, trøst mitt folk! sier deres Gud. Tal vennlig til Jerusalem og rop til henne at hennes strid er endt, at hennes skyld er betalt, at hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder.» (Jes 40:1-2)

Sikkert vi ved dette merke seier får, Om enn alle onde makter mot oss står. Jesus selv går med og fører hæren fra, Fold det korsets merke ut! (sb 454)

Tenk å få være med å løfte banneret fram for vårt folk i dag!

Jeg tenker mye på Norges ungdomsflokk, de av dem som vil følge Jesus. Det er mange som er i nød for ungdomsflokken. Det er så lett å bli påvirket av den religiøse massen.

Kjære venn, et ja til Jesus er et nei til verden. Du kan ikke tjene begge disse herrer. Jesus vil ha hele ditt hjerte, der vil han bo.

«For Herren har utkåret Sion, han ville ha det til bolig: Dette er mitt hvilested for all tid. Her vil jeg bo, fordi jeg har lyst til det. Sions forråd vil jeg velsigne, og de fattige der vil jeg mette med brød. Dets prester vil jeg kle i frelse, og dets fromme skal rope med fryd.» (Sal 132:13-16)

Fold det gamle merke ut! Fold det gamle merke ut! La det runge over Norges ungdomsflokk! Fold det gamle merke ut! (sb 454)

Under frelserens banner jeg glad skrider frem, Og som han er skal jeg bli en gang. På min veg mot det evige, himmelske hjem Vil jeg prise ham glad med min sang Thomas B. Barratt (sb 246)