Lammets bryllup

Lammets bryllup
Av Olaf Klavenæs

La oss glede og fryde oss og gi ham æren! For Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Det er henne gitt å kle seg i rent og skinnenede fint lin. For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger.

Åp 19:7-8

Det tales her om en gledes og fryds fest i himmelen. Det er samlet en stor skare fra alle tungemål og folkeslag. Skaren er Lammets brud, den brud som Jesus vant seg ved sitt blod. Ja, Skriften forteller oss at Lammet ble slaktet for sin brud! Jesus ble såret for syndere, ja for deg!

Bruden er kledt i skinnende fint lin. Det er brudgommen selv som har kledt bruden! «For han har kledt meg i frelsens drakt, i rettferdighetens kappe har han svøpt meg,» sier profeten Jesaja i kap. 61:10.

Bruden er sannelig fin! Vi kan ikke fatte hennes skjønnhet! Hun er kledt i det fineste lin, – av Jesus selv!

I Esek 44:18 leser vi: «De skal ha luer av lin på hodet og benklær av lin om hoftene. De skal ikke binde opp om seg med noe som gjør at de svetter.»

En svetter seg ikke inn i det himmelske bryllup!

Det er én som har svettet! Det var Jesu dyrebare svette da hans svette ble som blodsdråper som falt ned på jorden i Getsemane. (Luk 22:44)

Det er ufattelig! Tenk Jesus svettet blod for deg og meg!

Synderen skal ikke streve og svette, men tvert i mot få høre om denne svette, og få skue det som skjedde for syndere i Getsemane og på Golgata. Jesus gikk i striden for deg! Han vant selv frelsen for sin brud!

Kom til meg, sier Jesus, og jeg vil gi dere hvile! Tenk å få hvile hos Jesus! Hvile i et «fullkomment nok»! Ja, det er stort og underfullt å få hvile i Jesu frelsesverk!

Det er fattige syndere han innbyr til denne himmelske hvile! Jesus gjorde det alt for deg! Han har betalt for alle dine synder!

Den store frelste skare i himmelen synger: Halleluja! Det er lov og pris, glede og fryd! Ingen kan kan kommandere meg til å bli glad ved å si: «Bli glad, Olaf!»

Men når jeg hører noe gledelig, da blir jeg glad! Da jeg for første gang fikk høre at alt det jeg skulle og burde være, det er Jesus i mitt sted, – da ble jeg glad! Da jeg fikk se at Jesu seier var for bruden, for meg, – da ble jeg glad!

Tenk at Jesus med sin død og seier kledde bruden i det fineste lin. Når han ser sin brud, da banker brudgommens hjerte. Hun er så fin! Hun er kledt i rent og skinnende fint lin! Du er salig som hører dette budskap! Det er Guds sanne ord!

Mange gikk i graven uten å få innbydelse til det himmelske bryllup. Du får innbydelsen nå. Hva gjør du med den? Det gjelder evigheten!

Det står om frelse eller fortapelse! Ingen har talt så alvorlig om fortapelsen som Jesus! Han opplevde selv fortapelsen i ditt sted, for at du ikke skulle gå fortapt!

Nå innbyr han deg til evig lys og salighet i himmelen!

Gjelder innbydelsen deg? Nei, det kan ikke gjelde meg, svarer du! Jo, det gjelder deg!

Måtte du og jeg bli løftet opp sammen med Jesus når han kommer! Det er det det står om!

Fritt etter Olaf Klavenæs på sommerskolen på Fossnes 12. juli 2001. (Ref. Jon Espeland)