Har Gud virkelig sagt?

Har Gud virkelig sagt?
Fra andaktsboken «I lys av Ordet»

Men slangen … sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen? (1Mos 3:1)

Dette var djevelens første ord til kvinnen. Det var slik han begynte sitt angrep. For en forferdelig ende det fikk! Menneskene falt i synd og synden kom inn i verden. Med synden kom døden og alt ondt; først og fremst at menneskene av naturen er utenfor Guds rike, ja, fiender i forhold til Gud. (Rom 8:7) I stedet for å elske Gud, elsker menneskene synden. Det er dette som er den åndelige død.

Gud er en hellig Gud. Han tåler ikke synd. Derfor får synden konsekvenser. Å synde gir skyld overfor Gud, og skylden gir straff. Det ser vi i beretningen om Adam og Eva, og det møter oss gjennom hele Bibelen. For en synder står egentlig bare fortapelsen igjen, – den evige død.

Har Gud virkelig sagt? Slik begynte det. Har du hørt denne røsten? Den kan høres ufarlig ut, men den er det slett ikke.

Djevelen ønsker å få deg bort fra det som Gud har sagt. Kan han bare få deg bort fra Ordet, kan han siden få deg hvor han vil. Det djevelen vil, er at du skal gå evig fortapt. Om du lever pent og religiøst eller stygt og i åpenbar synd, har mindre å si for ham.

Får han deg bare bort fra Guds ord, er du også kommet bort fra samfunnet med Jesus. Da har djevelen lykkes med sin taktikk enda en gang.

Vi trenger å advares! Hold deg til Guds eget ord. Innlat deg ikke på en diskusjon med motstanderen. Ta lærdom av hvordan det gikk med Adam og Eva.

«Jeg går i fare hvor jeg går, Min sjel skal alltid tenke At Satan alle vegne står I veien med sin lenke. Hans skjulte helved-brann Meg lett forvirre kan Når jeg ei på min skanse står. – Jeg går i fare hvor jeg går» . (Brorson, sb. 348)

Finn-Widar Knutzen i
betraktning for 5. januar