Ikke for å oppheve, men for å oppfylle

Ikke for å oppheve, men for å oppfylle
Av Olav Valen-Sendstad

Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbaret uten loven, det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror.

Rom 3:21-22

For en nåde: Være en synder og likevel ansees som en fullkommen i ham som var fullkommen. Være naken i skam og vanære og likevel ansees kledd og svøpt, som om vi var funklende edelstener i Guds øyne.

– – –

Så skjønner vi da at evangeliet åpenbarer en aldeles ny rettferdighet for Gud. Mens loven åpenbarer en rettferdighet for Gud som gjøres av oss, det vil si som ikke gjøres av oss, fordi vi er syndere, så åpenbarer evangeliet en rettferdighet for Gud som verken kan eller skal gjøres av oss, men som er gjort av Jesus og som blir gitt til oss som en gave ved tilregning.

Og det er sannelig en rettferdighet og en lovoppfyllelse som duger. For den er brakt i stand som en kledning for oss alle da Gud selv steg ned på jorden og levde et hellig menneskeliv her, da Gud levde både det fullkomne menneskeliv og det fullkomne kristenliv, hvorved han ga oss en dekning mot lovens krav både til vårt menneskeliv og til vårt kristenliv, for at vi skulle bli sant frigjort i ham, og bli rette kristne i ham.

Alt dette vitner Skriften klart, idet den dels kaller vår nye rettferdighet ved troen på Jesus for en rettferdighet for Gud (Rom 3:21, 2Kor 5:21), dels kaller den en rettferdighet fra Gud, d.e. som stammer fra Gud (1Kor 1:30), dels også kaller den en rettferdighet av Gud, d.e. som er levet, gjort og brakt i stand av Gud selv (Fil 3:9). For vår elskede Jesus, som brakte i stand denne rettferdighet for oss, han er ikke bare et menneske, han er Gud selv. Derfor kan da også Skriften si begge deler: Dels at vår rettferdighet i ham er et menneskes, d.e. den andre Adams rettferdighet (Rom 5:15ff), dels at vår rettferdighet i ham er Guds egen rettferdighet (Rom 10:3-4; Fil 3:9). Og disse ting sier Skriften for at vi skal skjønne at når vi ved troen tilregnes Kristi rettferdighet, da tilregnes vi Gud-menneskets rettferdighet helt og ubeskåret.

Og dette er evangeliet. Hvor dette evangelium lyder og får virke hjertets sanne og levende tro, der er det så langt fra at det blir noen lyst til å synde på nåde og sove i synden; at det kommer en jagen og streben etter alt som er godt, hellig, rent og gudbehagelig. Og denne streben kommer ikke som om vi ved den skulle søke frelse, men den kommer fordi den levende tro i sitt vesen utelukker synden. Den kommer fordi hjertet er trøstet i Gud, fordi sjelen allerede er frelst.

Pris og ære være den herre Jesu navn, han som har beredt oss så stor en nåde!