Sørger du over synden i ditt hjerte?

Sørger du over synden i ditt hjerte?
Av evangelist Ubaldo Marca, Peru

Tekst: Salme 51

Vær meg nådig, Gud, i din miskunnhet! Utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet! Tvett meg vel, så jeg blir fri for misgjerning, og rens meg fra min synd! For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd står alltid for meg.

Sal 51:3-5

Mange sørger over syndens konsekvenser, men ikke over selve synden. Anger over synd er sorg over selve synden! Før du virkelig angrer din synd og fortviler over din syndighet, blir det ikke noen forandring i livet ditt!

David var i sann syndenød! Hvor står du? Har du sett inn i din sanne natur? Davids anger var sann. Han bagatelliserte ikke! David avskydde sin synd!

Vi kan ikke få se Jesus før vi ser vår syndeskyld! Når loven får avdekke ditt hjerte ser du hvor uren du er. Da ser du at du er som en skitten fille, – bare Jesu blod kan rense deg og vaske hjertet ditt!

Hvis loven ikke har fått avsløre ditt sanne hjerteliv, lever du i selvbedrag. Menneskelig sett kan nok synden være stor eller liten. Men for Gud er ingen synd liten. For Gud er synd synd! All synd er opprør mot Gud, den krenker Gud! Det gjelder også dine «små» synder, din stolthet, din egoisme osv. Du står i samme båt med drankere og kriminelle! Tro ikke du er bedre enn dem, du stolte egoist! Gud graderer ikke synd, slik vi gjør. Se på tolleren og fariseeren som bad i templet (Luk 18:11-14).

Stoltheten lukker hjertet til for Gud. Hvis du tror du er bedre enn andre, så tar du feil! Har du noe å rose deg av for Gud? Jeg har det ikke. Jeg burde stå i skammekroken og ikke på talerstolen! Jeg er en uverdig synder, jeg har ingenting å rose meg av.

Hvor er din ros? Husk at det var ikke du som søkte Kristus, men Han som søkte deg!

I Jer 13:23 leser vi: «Kan en etiopier skifte hud, eller en leopard sine flekker? Da kan også dere gjøre godt, dere som er vant til å gjøre ondt.»

Kan du forbedre deg selv? Kan du med ditt ytre forandre ditt indre? Nei, bare Kristus kan redde deg! Fly til Kristus slik som du er! Bare Han kan forandre ditt liv!

Du tenker kanskje at Gud er så mild og snill at han ikke tar det så alvorlig med din synd. – Se til Golgata! Se hva som skjedde med Jesus der! Da blir synden alvorlig! Jesus måtte lide syndens straff og konsekvens! Gud er en fortærende ild! Syndens lønne er døden. Kristus gikk inn under Guds vrede i ditt sted. Bare der – hos Jesus – kan du finne hjelp, trøst og hvile.

Mange vil følge Jesus og fortsatt leve i synden. De vil ha med seg begge deler. Du, de går mot den evige fortapelse! Hva er ditt liv? Hør hva Skriften sier: «Dere som ikke kjenner morgendagen! For hva er vel deres liv? Dere er jo bare en røk som viser seg en liten stund og så er borte!» (Jak 4:14)

Kanskje du vil utsett omvendelsen? Husk at ditt liv er en flyktig tåke. Snart er den borte!

Du utsetter og utsetter og vil ha med deg kjødets lyst. Du løper en stor risiko, du som lever i synd. Du går fortapt!

Og du som vil leve halvt med Kristus og halvt med verden, – du går fortapt!

Hvis du vil ha både synden og Jesus, så har du valgt synden! Det finnes ikke noe både og. Et ja til synden er samtidig et nei til Jesus!

Jesu kors er en advarsel til oss. Synden er dødsalvorlig! Avslår du korset, får du døden! Avslår du Jesu innbydelse, går du fortapt!

Den Hellige Ånd kaller på deg i dag. Men du utsetter. Det kan bli for sent, evig for sent! Du kan ikke søke Herren når du vil! Bibelen advarer mot å ta det lettvint med kallet til frelse. Hvis du utsetter så snører synden seg om din hals og vil til slutt kvele deg (Ord 5:22). Hva skjer? Jo, du blir selv skyld i din egen undergang!

Når er den laglige tid? Når er nådens tid? «Se, nå er nådens tid, se, nå er frelsens dag!» sier Skriften (2Kor 6:2).

«Derfor, som Den Hellige Ånd sier: I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter – som ved forbitrelsen, på fristelsesdagen i ørkenen.» (Heb 3:7-8)

I dag er frelsens dag. I dag har du anledningen, for du har vært under Guds kall i dag. Utsett det ikke min venn! Amen.

Fritt etter bibeltime i Arequipa 3. november 2000. Tilrettelagt for L&E av JE.