La oss leve i Ordet!

La oss leve i Ordet!
Av evangelist Ubaldo Marca

Salig er den som leser og de som hører det profetiske ord og tar vare på det som der står skrevet. For tiden er nær. (Åp 1:3)

Når du leser dette verset, så tenk over at evangelisten Johannes skrev åpenbaringsboken da han var forvist til øya Patmos for Guds ords skyld! Han måtte altså betale en høy pris, men likevel utbryter han: – Salige er de som leser og hører Guds ord! Og på slutten av åpenbaringsboken advarer han på det alvorligste mot å legge noe til eller trekke noe fra Guds ord! (Åp 22:18-19)

Vi ser altså at Herren i Åpenbaringsboken gir store løfter til den som leser og hører Ordet, og alvorlig advarer den som tar noe bort, forvrenger eller bortforklarer noe av Skriften.

I Josvas bok 1:8 leser vi at «denne lovens bok skal ikke vike fra din munn. Du skal grunne på den dag og natt, så du akter vel på å gjøre etter alt det som står skrevet i den. Da skal du ha lykke på dine veier, og da skal du gå klokt fram.»

Vi pleier å oppmuntre hverandre til å lese i Bibelen, men sannheten er at vi ofte – oss forkynnere inkludert – er sløve med vår bibellesing. Hvis vi virkelig leste Bibelen og grunnet på den dag og natt, – hvilken salige stilling … !

La oss fortsette med oppmuntre hverandre til å leve i Ordet og grunne på Ordet! Der er livet, der er saligheten!

Et menneske som ikke lever i Ordet, vandrer i mørke. Det hjelper ikke med god helse, god økonomi eller et vellykket ytre liv. Nei, den som er utenfor Ordet, mangler alt!

Dette forstår ikke den vantro. I Salme 19:10-11 utbryter David og sier at «Herrens lover er sanne, de er alle sammen rettferdige. De er mer dyrebare enn gull, fint gull i mengde. De er søtere enn honning, ja, honning som drypper fra vokskakene.» Dette er jo rene galskapen for en vantro, men den som trenger Jesus og som lever med Jesus, forstår dette! For vi trenger Ordet. Det er sant at det er som det fineste gull, renset i ild! For den som har smakt og fått smaken på Ordet, er det det aller beste! All verdens rikdom kan på ingen måte måle seg med Guds ord!

Den som har sitt liv i Jesus og hører hans ord, bygger sitt hus på Klippen. Men den derimot som ikke har Jesus, bygger sitt hus på sand. (Matt 7:24f)

Hvor har du bygd ditt hus?

«Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv», sier Herren (Joh 5:24) og fortsetter: «Disse ord er troverdige og sanne. (…) Se, jeg kommer snart! Salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne bok.» (Åp 22:6-7)

Jesus kommer snart! Han kommer i det øyeblikk du ikke tenker! La oss søke Jesu rettferdighet! La oss være varme, ikke lunkne! (Åp 3:15-16) Tenk på alle som falt i ørkenen! Bare to kom inn i det lovede land! (Heb 3:17f)

Fritt etter andakt i Arequipa 4. november 2000. Tilrettelagt for L&E av JE.