Syndenes forlatelse

Syndenes forlatelse

Syndenes forlatelse blir ofte kun forkynt som frelse fra syndens skyld. Men når forkynnelsen ikke også rommer talen om frelse fra syndens makt, er det fare for at tilhørerne ikke når fram til full frihet fra synden. Mens det gamle menneske får fortsette å råde, søker man å bli kvitt sin ulykkesfølelse ved bønn om syndenes forlatelse. Selve erfaringen av synd og elendighet blir for mange kjempende sjeler det grunnlag de skal få komme til Gud på. Men i vår synd og elendighet finnes det ingen død fra syndens skyld og makt som frigjør oss til et liv for Gud.

Kjære deg som kjemper mot synden på dette grunnlaget. Så vondt hadde jeg det selv helt til jeg fant en bedre grunn å bygge på. Mitt løsen ut av krisen ble Ef 1:7. «I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom.»

Vi har forløsningen. I Hebr 9:11-13 er forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, kalt en evig forløsning. Det gjelder både for tid og evighet, og innebærer både frelse fra syndens skyld og syndens makt. På samme måter sier Rom 6:2 «Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den?» Les videre Rom 6:3-7. For en oppdagelse! Jeg skal få gå til Gud med mine synder i tanke, ord og gjerninger, fordi jeg er død fra synden i Kristi legeme, for at jeg skal leve for Gud i mitt legeme.

Når jeg fikk se at jeg var død fra synden i Kristi legeme, så ble ikke lenger bønnen om syndenes forlatelse et fortvilt forsøk på å bli kvitt ulykkesfølelsen som oppstod når jeg hadde syndet. Nå søker jeg i bekjennelsen av synden døden fra syndens skyld og makt, dvs at jeg ved troen på Jesus Kristus skal få akte meg som død for synden i ham. Og så skal jeg med ham få leve for Gud. Da flyter virkningen av Jesu død fra synden og hans liv for Gud, inn i mitt legeme, og slik fortrenges syndens innflytelse i mitt liv.

Nå er det ikke bare bevisst synd som hindrer vårt liv med Gud, men også ubevisste synder. Derfor er det godt å vite at Jesu blod renser fra all synd, også den ubevisste. Du skal få be med David: «Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg hver ubevisst synd!» Salme 19:13.

Når du slik kjemper mot synden i livet ditt, skal du for alvor kjenne at kjødet kjemper i mot Ånden. Og dette føles sterkere jo mer planmessig du søker døden med Jesus fra syndens skyld og makt, slik at du kan leve for Gud. Du ville komme til å fortvile, om du ikke visste at du er en synder i deg selv, frelst av nåde, til igjen og igjen å søke døden fra syndens skyld og makt, slik at du kan leve og tjene den levende Gud.

Her nede lever du i syndsforlatelsens morgenrøde. Den fulle erfaring av friheten fra syndens makt får du først erfare når du er hjemme hos Jesus. Han frelste deg for at du skal få leve fullkomment for Gud i et legeme som er likt Jesu herlighetslegeme (jfr. Fil 3:20).

«Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal dere bli åpenbart med ham i herlighet.» (Kol 3:4). Da er syndsforlatelsens morgenrøde blitt til dag.

Fest blikket på det som hendte på Golgata, og på det som venter deg hjemme hos Jesus. Da er du sterk. For det lille du opplever av frelse fra syndens makt her nede, gir liten grunn til frimodighet.

Hilsen Karl Magne Helgebostad, Elnesvågen.