Troen …

Troen …

Men hva er altså troen, når den kommer til Jesus? La oss si det på følgende vis. Hos den som i sannhet sørger over seg selv i hjertet, er troen intet annet enn: den sørgendes lengsel etter Jesus – den hjelpeløses håp til ham som den eneste – den bedendes rop til ham, som om det ikke var andre som hørte – den sukkendes sukk til ham – den nedslåttes fortrøstning og tillit til ham – den sørgendes tilflukt til ham. (…) Sann tro oppstår i hjertet i samme øyeblikk som det er sannhet for meg, at jeg ikke tror på meg selv og mitt, men i stedet roper til Jesus.

Olav Valen-Sendstad